Årskort Gassfylling – Personlig

1 895,00 kr

Det personlige årskortet gir kjøperen tilgang på ubegrenset Luft og Nitroxfylling på sine personlige flasker i en periode på 12mnd fra kjøpsdato.

Kortet er gyldig for fylling av vanlig luft og Nitrox 32 som vi har ferdig på bank.
Øvrige nitroxblandinger er priset separat.

Fyller du mye trimix får du også rabattert mixtillegget på kroner 75,- som ordinært kommer i tillegg til gassprisen.

Vi anbefaler gassabbonnement til alle våre kunder som fyller regelmessig for å forenkle besøket får deg selv og for våre ansatte. Det er ikke alle som fyller nok pr. år til at et fyllekort er nødvendig og for de anbefaler vi at man betaler for fylling pr. gang.

Vipps
Produktnr: 1103 Kategori: