Veiledning for Vingesystem/BCD til Dobbeltsett

Veiledning for BCD/Vinge til Dobbeltsett

Mye har skjedd siden vi skrev den første utstyrsveiledningen om vingesystem til dobbeltsett i 2004. Den gangen tenkte dykkere primært på dobbeltsett som noe «tech-dykkere» brukte til dype vrakdykk eller grottedykk. I dag har veldig mange dykkere med god grunn fått øynene opp for fordelene mindre dobbeltsett som D8,5 og D7 størrelsen har på vanlige fritidsdykk, være seg komfortfordeler, stabilitet, fleksibilitet i forhold til blykonfigurasjon og sikkerhet.
I 2010 begynte vi å bruke små dobbeltsett på grunnkurs istedenfor enkeltflasker. Det gav en umiddelbar stor og lett merkbar endring i hvor fort nye dykkere «begynte å ligne på dykkere i vannet» i forhold til oppdriftskontroll, stabilitet og trim. Halvt på spøk kaller vi D7 og D8,5 flaskesettene «de beste enkeltflaskene vi har i sortimentet vårt». Med det mener vi at gassvolumene er for små til dypere dykking, så det er fremdeles vanlige fritidsdykk flaskestørrelsen egner seg for, og de små flaskesettene gir en helt annen stabilitet i vannet og på den måten er mye bedre å dykke med enn en hvilken som helst enkeltflaske.
Antall produsenter av vingesystemer og mengden variasjon har også vokst noe voldsomt siden 2004. Både i form av nye produsenter/merker som har dukket opp (og mange forsvunnet igjen også) og noen «tradisjonelle» produsenter, f.eks Scubapro, som har fått øynene opp for smartere måter å lage robuste, funksjonelle og strømlinjeformete oppdriftssystemer. En siste «trend» det har vært mye av de siste 10 årene er re-branding med egne merkenavn på produkter som gjerne lages ett og samme sted, men selges under 4-5 forskjellige merkenavn.

Vi har holdt fast ved produsenten Halcyon som kjernen i vårt sortiment når det gjelder oppdriftssystemer gjennom hele perioden fra 2004. Det har vi gjort av to enkle grunner: 1. Halcyon lager funksjonelle oppdriftssystemer med høy grad av slitestyrke, pålitelighet og veldig lite feil. 2. Halcyon har siden slutten av 90-tallet vært det mest innovative selskapet og mer eller mindre egenhendig drevet utviklingen av denne type oppdriftssystemer fremover, mens andre har stått rundt og kopiert.

Som dykkere er vi opptatt av at utstyret videreutvikles enten det er i form av forbedret eller ny funksjonalitet, eller materialkvalitet/konstruksjon som gir lengre levetid og økt pålitelighet. Hadde ikke noen drevet utviklingen videre ville vi fremdeles dykket med frontvest, og like sikkert som at det har skjedd forandringer og forbedringer siden 70-tallet som er til fordel for oss dykkere, tror vi at selskaper som Halcyon kommer til å pushe utviklingen videre slik at vi får enda bedre og mer funksjonelt utstyr å dykke med fremover i tid. Dette synes vi er viktig å støtte.

Vårt nåværende sortiment består av:

 • Halcyon Evolve 40′ (tilsvarer ca 18kg løft)
 • Halcyon Evolve 60′ (tilsvarer ca 27kg løft)
 • Scubapro S-Tek Donut wing 40′(Tilsvarer ca. 18kg løft)
 • Scubapro S-Tek Donut wing 60′(Tilsvarer ca. 27kg løft)

Felles for alle vingene er at de begge er konstruert med en punkteringsmotstandig gasstett innerbelg, som er beskyttet av et kraftig og slitesterkt ytterskall. I kombinasjon gir det en ekstremt robust vinge som er designet for å tåle belastningen og slitasjen forbundet med penetrering i grotter og på vrak over flere års aktiv dykking. For deg som ikke dykker i «trange miljøer» med skarpe kanter betyr det bare at levetiden og påliteligheten vingesystemet kan by på blir enda høyere.

Det finnes to hovedtyper design på vinger til dobbeltsett. Det tradisjonelle hesteskoformete designet (brukt på Halcyon Explorer vinger), og sirkulært design som var nytt for dobbeltsett med Halcyon Evolve vingeserien som ble lansert sent 2005. Da Halcyon først lanserte sirkulære vinger var det en del diskusjoner om fordeler og ulemper mellom hestesko og sirkulært design. Det er diskusjoner som døde ganske kort tid etter dykkere begynte å ta i bruk sirkulære vinger, og mer eller mindre alt av vinger som blir solgt i dag har sirkulært design. Vi har siden første gang vi fikk lånt med oss og dykket med sirkulære vinger ment at dette designet fordeler som gjør dem særlig attraktive:

 • Lettere å dumpe gass med pull dump’en på vingen
 • Bedre fordeling av gass i vingen som bidrar til bedre stabilitet
 • Designet promoterer horisontal trim i vannet
 • Gassen nederst i vingen gir bedre komfort i korsryggen både under vann og på overflaten
 • Designet promoterer god og avslappet flytestilling i overflaten

Vi mener fordelene med sirkulære vinger er så store at vi tok alle vinger med hesteskoformet design ut av sortimentet vårt bare ett år eller to etter Halcyon lanserte Evolve vingen som alternativ til sin hesteskoformete Explorer vinge.

Dobbeltsett og oppdriftsbehov

Det er vanlig å tenke at vi behøver store vinger til store flaskesett. Imidlertid fortrenger større flasker mer vann så store flasker behøver på ingen måte være mer negative i vann enn mindre flasker. Et tomt 2*7 300bar flaskesett vil for eksempel være mer negativt enn et tomt 2*18 232bar flaskesett. Derfor er det viktig å se på flaskesettet vårt som en del av hele oppdriftssystemet. Blymengde inngår også i dette «regnestykket». Bruker vi dobbeltsett som har mye negativ oppdrift behøver vi mindre bly enn om vi bruker sett som har mindre negativ oppdrift. Forskjellen mellom hvor negative ulike flaskesett er blir derfor nullet ut ved at vi legger til en større eller mindre blymengde på riggen.

Bunnlinjen, som er det essensielle poenget, er at vi med riktig avveiing vil være nøytral med tom drakt og tom vinge når det er minimalt med gass igjen på settet, uansett flaskestørrelse.

Det vingen behøver å kompensere for, og det som gjør oss mer negativ i starten av dykk enn på slutten, er hvor mye gass vi har i flaskesettet og vekten av den. Siden et 2*18 flaskesett kan fylles med mer gass enn et 2 * 7 flaskesett vil vi naturlig nok behøver noe mer oppdrift på vingen som skal benyttes med det største flaskesettet. Om vi tar utgangspunkt i luft/nitrox vil vekten av gass i et 2*7 300bar sett være ca 4kg, mens det tilsvarende vil være ca 8kg med gass i et fult 2*18 232bar sett. Ser vi på det regnestykket vil «mer-behovet» for oppdrift til 2 * 18 flaskesettet være kun ca 4kg, til tross for at vektforskjellen mellom de to flaskesettene på land er mer enn 20 kg.

Siden gassens vekt er lavere med helium i pustegassblandingen kan 40′ vinge også kunne være et godt valg til større flaskesett, 2*15l/2*18l som fylles med trimix. Vekten av gass i 2*18l fylt til arbeidstrykk +10% med trimix 15/55 er f.eks tilsvarende eller lavere enn 2*12l fylt til arbeidstrykk +10% med luft/nitrox. Siden  vekten av gassen i flaskesettene er det samme vil behovet for løftekapasitet være den samme. Avhengig av hvor mye ekstra utstyr du bærer med deg, stage-/dekoflasker osv og hvor mye sjø det er i området du dykker vil det som regel likevelvære ønskelig og nødvendig med ekstra løftekapasitet når det dykkes med D18 og D20 232bars flaskesett.

De få gangene noen bruker et så stort flaskesett som 2*15l/2*18l til luft/nitrox dykking i åpent vann er det ingen grunn for å fylle til arbeidstrykk +10% dersom du ikke har behov for all gassen. Å ha for høy «weight of gas» i starten av et dykk er potensielt farlig siden du kan risikere å ikke kunne svømme opp rigg’en din i en ‘worst case’ situasjon.

Om du f.eks noensinne skulle gjøre et ihopp uten å ha åpne kraner vil du ikke være den første dykkeren i historien som presterer en slik «bragd». Forsvarlig «weight of gas» i starten av dykk øker sjansene dine for at du klarer holde deg flytende og senere kan formidle en slik erfaring til andre.

Uansett hvilke flaskesett du har så vil du i begynnelsen av et dykk alltid være:

 • Nok ballast til å være nøytral
 • + ca 1kg for å kunne ha nok luft i drakten når det er lite trykk igjen på flaskesettet
 • + vekten av gassen vi har med (For D12 fylt med luft/nitrox ca 5kg)

Det som er relevant for hvor stort oppdriftsbehov du har er vekten av gass i flaskesettet på starten av dykket IKKE hvor mye flaskene/flaskesettet veier på land.
Hvor store flaskene er eller hvor negativ de er i vann har betydning for hvor lite eller mye bly vi behøver, men ikke på behovet for løftekapasitet. Sagt på en annen måte. Dersom vi bytter til et flaskesett som er 2kg mer negativt vil vi tilsvarende kunne fjerne 2kg med bly fra beltet eller v-vekten.
Rent generelt er det alt for mange som svømmer rundt med en unødvendig stor vinge, som da er mindre praktisk i bruk. Motsatt er det bortimot ingen som svømmer rundt med en vinge som er for liten. Akkurat passe er selvfølgelig det beste, og i gjennomsnitt ser «akkurat passe» ut til å tilsvare «litt mindre enn det som er mest vanlig».

Skal/behøver flaskesettet/»rig’en» kunne flyte av seg selv i overflaten?

Litt overraskende for oss, men det spørsmålet får vi med jevne mellomrom. For vår del er det enkle svaret «nei». Litt mer nyansert er det to forskjellige forhold som er relevant å vurdere. Det første er om flaskesettet skal kunne flyte i overflaten med fulle flasker (husk, vekt av gass i D8,5 flaskesett er ca 4kg, mens gassen i et D12 veier 5-5,5kg når flaskesettet er fult). De fleste som har prøvd å ta på seg et flaskesett i overflaten har erfart at det er fantastisk upraktisk. Så det med om rig’en skal kune flyte av seg selv i overlfaten med fulle flasker bør ikke være et kriterie. Det andre er om flaskesettet skal kune flyte i overflaten etter dykket, når det bare er en 50-80 bar igjen på det. Da vil flaskesettene fort være 2-4 kilo mindre negative enn de var ved starten på dykket. Når dykkere har all, eller mesteparten, av ballasten/blyet fastmontert på rig’en vil det som regel være veldig nært nøytralt om du lar det flyte alene i overflaten. Noen ganger er det litt positivt, andre ganger litt negativt. Etter vår mening er det «godt nok» av en enkel grunn:

Dersom du dykker mye fra båt, og tar av deg flaskesettet før du går ombord i båten for å løfte det opp så vil det uansett ikke være smart å la det ligge å flyte fritt i overflaten. Da vil både vind og overflatestrøm fort kunne flytte på rig’en, så du ikke får tak i den fra båten selv om den flyter aldri så godt i overflaten. Den enkle løsningen er en av to:

La buddy støtte flaskesettet mens du går ombort (og i så fall gjør det ingenting om rig’en er litt negativt), eller ha noen drop-lines/tau med bolt snap i enden hengende over ripen så du kan klipse flaskesettet fast i mens du klatrer ombord (og i så fall gjør det heller ingenting om rig’en er litt negativ). Siden det da aldri har noe praktisk betydning/fordel om rig’en flyter som en dupp eller er 1-2kg negativt om du legger det fra deg alene i overflaten, mener vi du skal fokusere på riktig vingestørrelse i forhold til helheten med rig’en påkledd dykkeren.

Enkel tommelfingregel for flaskesett- og vingestørrelse:

 • Vinger med løftekapasitet rundt 18-20 kilo (ca 40-45 lbs) egner seg godt for D7, D8,5 og D12 232bar flaskesett
 • Vinger med løftekapasitet rundt 25-27 kilo (ca 55-60 lbs) egner seg godt for flaskesett større enn D12 232bar.

Forslag til dobbeltsett/vingekombinasjoner

Basert på egen erfaring og de tilbakemeldingene vi har fått fra venner, bekjente og kunder har vi satt opp en liste med mer konkret anbefaling av vingestørrelser til ulike typer flaskesett:

Større Dobbeltsett

 • D12 232bar;
  Halcyon Evolve 40′ / Scubapro S-Tek 18 (kg) 
 • D15 232bar
  Halcyon Evolve 60′ / Scubapro S-Tek 27 (kg)
 • D16 232bar
  Halcyon Evolve 60′ / Scubapro S-Tek 27 (kg) 
 • D18 / D20 232bar
  Halcyon Evolve 60′ / Scubapro S-Tek 27
  (kg)
Halcyon Evolve wing

Dette er «tried and tested» sikkre valg, som både tar hensyn til oppdriftsbehov og hvor funksjonell og lettdykket vingen er i praktisk bruk. For store vinger til flaskesettet gir kanskje litt ekstra løftekraft i overflaten (det kan du for så vidt få ved å dytte litt mer luft i drakten også), men gjør det unødvendig og mer vanskelig å dumpe gass fra vingen samtidig som den heller ikke ligger så godt rundt flaskesettet når du beveger deg under vann og derfor streker mer i vannet og i noen tilfeller «blafrer» og bidrar mindre til stabilitet enn en vinge med riktig størrelse vil gjøre.

Mindre dobbeltsett

 • D8,5 232bar
  Halcyon Evolve 40′ / Scubapro Pure 18 (kg)
 • D7 232bar og 300bar
  Halcyon Evolve 40′ / Scubapro Pure 18 (kg) 
 • D10 232bar
  Halcyon Evolve 40′ / Scubapro Pure 18 (kg)

De små dobbeltsettene våre D7 232bar, D7 300bar og D7 300bar finnes tilgjengelig i både «bred» og «smal» versjon. Den «brede» versjonen gjør at flaskesettet sin fysiske størrelse/bredde passer bedre med utformingen og størrelsen på vinger som Halcyon Evolve 40′ og Scubapro Pure 18′.

Seletøy / bakplate

De som har fulgt oss over litt tid har helt sikkert plukket opp at vi er store «fan» av enkelt. I betydningen seletøy til bakplater betyr det bakplate rigget med standard kontinuerling «one piece» webbing med fast justering som denne bakplaten fra Halcyon. Da stiller du bakplaten inn individuelt så den passer perfekt til deg og slipper justeringer / etterstramming i forbindelse med påkledning. Når seletøyet ikke kan etterjusteres i forbindelse med av- og påkledning krever det at du legger deg til en ny vane med hvordan rig’en kles på. Det er egentlig så enkelt som å ta begge armene gjennom seletøyet samtidig og det er alt som skal til. Når du har lagt deg til den vanen og gjort det noen ganger, så er det både enklere og raskere siden det ikke er noe som skal etterstrammes eller justeres.

For å gjøre av- og påkledning enklere, særlig med tyngre utstyr, gjelder det generelt å finne seg et egnet sted med «sittehøyde» som du kan plassere og montere opp rig’en din på. Benker, baggasjerom, steiner eller bare naturlige formasjoner i terrenget som lager en ok høyde – du finner alltid noe i en 50 meters radius fra der du parkerte dersom du bare ser deg rundt 🙂

I 2011 lanserte Halcyon et justerbart seletøy som de gav navnet Cinch™. Full beskrivelse av funksjonsmåte, ink videomanual finnes på Halcyon sine nettsider. En av utfordringene Halcyon ønsket å komme rundt var bruken av unødvendige klips, bruddstykker og sømmer som gjør seletøysystemer svakere. Ved hjelp av en spesiell tilpassing i nedkanten av bakplaten klarte de å få til full justerbarhet på seletøyet samtidig som webbingen ble bevart som ett stykke kontinuerlig webbing fra ende til ende. Justeringen gjør det mulig å løsne ut seletøyet for å komme inn i rig’en før du strammer det opp, alternativt løsne det ut før du kler det av deg etter dykk.
I utgangspunktet tenker vi at justerbarheten strengt tatt ikke er nødvendig, men det senker nok terskelen for å gå over fra vest til vingesystem. Og dersom noen finner ut senere at de ikke har brukt for Cinch™ funksjonaliteten så kan den demonteres slik at bakplaten blir helt standard plain. For 300 kroner ekstra og så har du begge muligheter virker det som et helt ok alternativ.

Avveining

Det finnes ingen «formel» som kan fortelle oss hvor mye bly vi behøver for å være riktig avveid. Den eneste måten å finne svaret er å teste i praksis, slik det blir beskevet nedenfor. Å bruke nok bly, men ikke for mye har positiv innvirkning på ting vi opplever som viktig:

 • Sikkerhet – vi behøver ikke svømme opp mer negativ oppdrift enn nødvendig i en problemsituasjon
 • Komfort – ingen (?) synes det er behagelig med en unødvendig tung rig hverken på land eller under vann
 • Mer «lettdykket» – med riktig avveiing har vi minste mulige mengde gass i vinge / drakt.
  (Ved endring av dybde både grunnere og dypere blir den relative endringen i oppdrift som forårsakes av at luften komprimeres eller ekspanderer mindre. Vi behøver derfor å etterfylle drakt/vinge mer sjeldent og mindre hver gang for å holde nøytral oppdrift vår vi er på vei dypere, og det samme på vei oppover igjen – at vi behøver å dumpe mindre gass fra drakt og vinge, færre ganger for å opprettholde nøytral oppdrift. Det er rett og slett mye enklere å dykke med riktig blymengde enn «litt ekstra».)

En avveiing bør du gjøre hver gang du gjør endringer på utstyret ditt som kan påvirke oppdriften. Ny drakt, undertøy, flasker, lykt, osv. 
Avveiing gjør du kort og godt ved å sjekke  hvor lite bly du behøver for å holde deg nøytral på 3-5 meters dybde med:

 1. Tom vinge
 2. Nok luft i drakten til å være komfortabel, men ikke mer
 3. 30-50 bar på flaskesettet

Om du har anledning til å bruke løse blyvekter på 1kg gjør det jobben med å sjekke ulike mengder bly enklere & raskere. Sjekken bør gjentas med jevne mellomrom, kanskje 2-3 ganger iløpet av et år for å sørge for at vi ikke svømmer rundt med verken for mye eller for lite bly på oss.

FUE Bly 1kg

Hvorfor ikke velge en for stor vinge

Mindre vinge (også kjent som stor nok vinge) er en fordel blant annet fordi det:

 • Gir bedre strømlinjeforming
 • Enklere å dumpe luft fra vingen (mindre overflate, kortere vei for luften å vandre når den skal ut pull dump’en)
 • Gir bedre stabilitet (når du endrer orientering i vannet vandrer gassen i vingen en kortere avstand og påvirker balansen i minst mulig grad.

Noen dykkere foretrekker likevel større vinger som Evolve 60′ eller Explorer 55′ vinge også til 2*12 232bar flaskesett. Som regel med den begrunnelse at det gir ekstra oppdrift i overflaten når rig’en skal flyte for seg selv.

Normalt har det liten eller ingen praktisk betydning om rig’en flyter for seg selv i overflaten eller ikke. Det er lite praktisk og følgelig relativt uvanlig å ta på utstyret ute i sjøen på dypt vann, sammenlignet med å gjøre det på land, i båten eller på grunt vann hvor vi kan stå.

Når vi skal ha av utstyret før vi går ombord i båt vil vi på grunn av strøm eller vind i overflaten alltid være avhengig av å enten klipse fast rig’en i båten på et vis, eller siden vi aldri dykker alene – la buddy støtte rig’en mens en mann hopper ombord. Sånn sett spiller det liten eller ingen rolle om rig’en i seg selv er 10 kilo positiv eller 1 kilo negativ. Om vi har flaskesett med forskjelle størrelser som krever forskjellig vinge er det som regel en fordel å bruke forskjellige vinger. Akkurat som at vi bruker forskjellige sko til langrenn, telemarkkjøring og slalomski. I forhold til ski oppfatter alle det som en selvfølgelighet at vi bruker rett utstyr til jobben, mens det av og til kan virke som det blant noen dykkere jobbes hardt for å få en type utstyr til å passe på en lang rekke forskjellige jobber det strengt talt ikke er designet for å gjøre.