Veiledning fo Vingesystm/BCD til Enkeltflaske

Vinge til Enkeltflaske

Siden begynnelsen av 2000-tallet er det særlig tre utstyrskomponenter hvor kjøpemønsteret har endret seg mye. Det gjelder slangekonfigurasjon hvor langslange/kort backup type konfigurasjoner nå begynner å bli normalen, for tørrdrakter at det har vært et stort skifte fra neoprentørrdrakter til mer individuelt tilpassete skalldrakter og på oppdriftssystemer hvor den tradisjonelle «jakkevesten» i stadig større grad blir skviset ut av markedet og over i historiebøkene til fordel for smartere og mer funksjonelle vingesystemer.

Vingesystemer gir høy komfort og bedre strømlinjeforming, sammenlignet med tradisjonelle jakke- og vingevester. Bedre strømlinjeforming gjør det mulig å bevege seg mer effektivt gjennom vannet som reduserer både energi- og luftforbruk. Som igjen gir oss større overskudd og mer tid til å oppleve og ha gode dykkeopplevelser.

Vingedesignet promotere også god horisontal trim, en forutsettning for å kunne bevege seg effektiv gjennom vannet. Under vann ligger vingen seg langs med flasken som gir deg minst mulig profil og motstand å svømme mot, samtidig som det hjelper deg å ha en stabil god horisontal trim/posisjon i vannet. Det er også i dette produktsegmentet vi har sett den høyeste innovasjonstakten og de største funksjons- og produktforbedringene i senere år, primært drevet av amerikanske Halcyon.

Når du ser på dykkeren på bildet til høyre er det nesten vanskelig å få øye på oppdriftssystemet han har på seg et Halcyon Eclipse MC System. Istedenfor mye dill her og der gir et skikkelig oppdriftssystem med bakplate og vinge et ryddig og rent oppsett uten «ting» som henger og ploger i vannet, men med tilstrekkelig med festepunkter (to D-ringer i skulderhøyde; en ved venstre hoften og to på skrittstroppen hhv bak og fremme). D-ringene er oftest i bruk for:

 • å sørge for at manometeret ikke henger og dingler, men er festet til D-ringen ved venstre hofte med hjelp av en bolt snap.
 • å sørge for at langslangen ikke er all over the place på land og ellers når du ikke har den i munnen, men har den festet til D-ringen ved høyre skulder.
 • backup lykter festes med til D-ringen med en bolt snap ene enden av lykten, og så er det to loop’er tredd inn på seletøyet som lyktene kan legges under så de ikke dingler når du svømmer horisontalt
 • hovedlykten (lyktehodet) festes på D-ringen ved høyre skulder ved hjelp av en bolt snap på lyktehodet når lykten ikke er i bruk.
 • første og andre deko flaske festes til D-ringen ved venstre skulder og ved hoften (tredje dekoflaske/bunnstage neseklippes vanligvis til D-ringen ved hoften og blir det enda flere flasker festes det en så kalt «tank leash» som flaskene kan klipses på til denne D-ringen
 • D-ringene er også gode midlertidige festepunkt for ulikt utstyr som du behøver å «legge bort» en liten stund mens du bruker begge hendene til noe annet.
 • Fremre D-ring på skrittstroppen brukes som regel til å klipse fast ting helt midlertidig hvis en plutselig får for mye i hendene på en gang, men er primært tenkt som festepunkt hvor tow-cord’en fra scooteren festes.
 • Bakre D-ring på skrittstroppen brukes sjelden, men blant annet blir den sporadisk brukt til å feste primær «reels» som du skal ha med deg et stykke/ikke skal ta i bruk helt i starten av dykket.

Behøver du å oppbevare små ting og backup utstyr du behøver under dykking vil lommer på utsiden av låret være en betydelig bedre løsning enn lommer integrert i en «vest». For det første vil lommene på låret være i en høyde som gjør det enklere å komme til. I tillegg vil du kunne bruke lommer på låret selv om du har vingen fullstendig oppblåst i overflaten. I en tilsvarende situasjon med integrerte lommer i en «jakkevest» vil det være så mye trykk fra oppdriftsbelgen at det ikke vil være praktisk mulig å komme til innholdet i lommen.
Et lite, men viktig poeng, er at lommene må sitte på utsiden av lårene. Både fordi det er mest praktisk når du skal ombord igjen i båten etter dykk og fordi lommene gjør minst mulig av seg/skaper minst mulig ekstra drag når du dykker.

Et seletøy med gjennomgående hel webbing gir i tillegg til uslåelig slitestyrke også «uendelig» med justeringsmulighet. For dykkere som er vant med hurtigspenner og mulighet til å etter stramme og slakke ut på seletøy vil det kreve noe dykk tilvenning for å bli vant med seletøyet. Når vi har fått gjort om på vanen vår vil det være like effektiv, sannsynligvis raskere, å ta av og på et oppdriftssystem med hel webbing siden du ikke behøver å etterjustere noe, men det sitter perfekt med en gang du har tatt det på.

For de som ønsker muligeten til å justere seletøyet i forbindelse med av- og påkledning introduserte Halcyon på slutten av 2009 sitt patenterte Cinch™ system. Det kombinerer alle fordelene med kontinuerlig «one piece webbing» samtidig som det gir full justerbarhet på seletøyet. Halcyon sine Infinity vingesystemer for dykking med enkeltflaske er utstyrt med denne Cinch™ patenten.

Vingedesign

Det kan skilles mellom to hovedtyper design på vinger; hesteskoformete vinger og nyere sirkulær vinger.

Over tid har vi gjennom tilbakemeldinger fra kunder og egen erfaring blitt overbevist om at sirkulære vinger er en vesentlig bedre idè for enkeltflaskedykking enn hesteskoformete vinger. Vi har derfor kuttet ut vingesystemet med hesteskoformet vinge som vi tilbudte tidligere og valgt å kun fortsette å lagerføre og promotere sirkulære vinger både til enkeltlflaskedykking og dykking med dobbeltsett. Markedet for denne type vingesystemer er mer eller mindre skapt av Halcyon, mens det naturligvis er andre produsenter som har kommet til, kopiert og laget sine egne varianter etter hvert. Halcyon sine Pioneer vingesystemer ledet an utviklingen fra ca 1999 og fram til rundt 2005 da Halcyon på ny hevet listen og satt en ny og høyere standard med Halcyon Eclipse vingesystemet. Vingen ble gjort mer robust ved at den ble konstruert i to lag slik dobbeltsettvingene lages, og et nytt enkeltflaskeadapter gjorde det mulig å veksle mellom 3kg ekstra bly eller ikke avhengig av behov. Både Halcyon’s Eclipse serie vinger og den tidligere Pioneer serien vinger, er basert på sirkulært design.

 

Halcyon Traveler / Adventure 40 Vinge

I 2009 valgte Halcyon å inkludere ACB-vektsystemet i alle Eclipse vingesystemer som resultat av etterspørsel fra deg. På slutten av året introduserte de også Cinch™ som gir full justerbarhet av seletøyet samtidig som det robuste «one piece webbing» seletøyet holder seg inntakt og uten bruddstykker.

I perioden fra 2009 til 2013 hadde Halcyon to ulike vingesystemer til enkeltflaskedykking i sortimentet sitt. Eclipse vingesystem som er litt mer plain, minimalistisk og uten Cinch™ justeringen, eller Infinity vingesystem som er basert på samme bakplate, vinge og enkeltflaskeadapter, men i tillegg har Cinch™ justeringen, noe polstring på skulderstroppene og en litt mer polstret storage pak på ryggen/over bakplaten.

Når det gjelder spørsmålet om hestesko eller sirkulært vingedesign er mest hensiktsmessig vil du sikkert finne ulike preferanser. Som et utgangspunkt mener vi sirkulære vinger har en del positive egenskaper som generelt gjør dem mer attraktive enn vinger med hesteskodesign:

 • Gir jevn fordeling av løftekraft på begge sider av flasken uavhengig av trim i vannet slik at vingen vil oppleves mer stabil.
 • det blir enklere å dumpe luft med pull dumpen siden du ikke behøver å reise deg opp og «flytte» gass over fra høyre til venstre av vingen hvor dumpingventilen er.
 • løft i nedkant av vingen hjelper til å gi en bedre flytestilling i overflaten.
 • luftcellen i nedkant av vingen vil også gi en myk og komfortabel «padding» mellom deg og resten av oppsettet når du er overflaten og har godt med gass i vingen.

Det finnes to hovedmåter å konstruere selve vingen på:

 1. Med en belg som både er gasstett og skal være slitesterk og motstandsdyktig mot punkteringer (tradisjonelle jakkevester lages på denne måten).
 2. Eller med en innerblære som både er gasstett og beskytter mot slitasje og punkteringer, i tillegg til et beskyttende «ytterskall» som gir ekstra beskyttelse mot alle former for slitasje enten det er skarpe kanter eller rubbing mot andre ting i omgivelsene både under vann og på overflaten. 

Den sistnevnte type konstruksjon ble opprinnelig laget for å gi økt pålitelighet under dykk med penetrering både på vrak og i grotter, hvor vingene må tåle mer belastning enn ved vanlig fritidsdykking. I senere tid har denne konstruksjonen også blitt tilgjengelig for enkeltflaskedykkere som ønsker en funksjonell og robust vinge til dykkingen sin.

Alle vinger/vingesystemer i vårt sortiment (med unntak av Halcyon Traveller BC) er konstruert på denne måten.

Løftekapasitet

I sortimentet vårt finner du følgendene alternativer

 • Halcyon Infinity Extreme – Kun tilgjengelig med 40lbs/18kg løftekraft
 • Halcyon Traveler BC – Kun tilgjengelig med 30lbs/18kg løftekraft
 • Halcyon Infinity/Eclipse 30′ (tilsvarer 14 kg)
 • Halcyon Infinity/Eclipse 40′ (tilsvarer 18 kg)
 • DIR Zone Ring 14 (kg)

 

Mindre løftekapasitet enn 40′ er forholdsvis minimalistiske valg. Men med riktig avveiing vil en 30’/14kg  vinge gi tilstrekkelig løft for å flyte komfortabelt i overflaten, men ikke ha utpreget mye ekstra å gå på. Erfaringsmessig velger de fleste vinge med 40′ løftekapasitet. Under vann, når vingen legger seg langs flasken er profilen på 40′ vingen ikke utpreget større enn med 30′ vingen. Som skulle tilsi at begge vingestørrelser er et godt grunnlag for god strømlinjeforming av utstyret. Den ekstra løftekraften kan fort være ønskelig ved hjemlig dykking hvor du kanskje har med et tungt fangstnett opp eller det er godt med bølger i overflaten. 

Dersom du dykker med tykk våtdrakt og har vingen som eneste oppdriftsredskap må du ta høyde for all oppdriften drakten vil miste når du beveger deg ned på 20-30 meter og sørge for å velge en vinge med nok løftekapasitet til å kompensere for dette oppdriftstapet + vekten av gass i flasken (i overkant av 1kg pr 1000 liter). I varmere vann hvor du dykker med shorty eller noe tynnere enn en 5mm heldrakt vil 30’/14kg løftekraft være en godt tilpasset vingestørrelse.

Ønsker du all vekten festet på rig’en er du normalt avhengig av rundt 40 pund oppdrift for at flaskesettet skal kunne flyte i overflaten på egenhånd med full flaske. Normalt har dette liten eller ingen praktisk betydning. Det er lite praktisk og følgelig relativt uvanlig å ta på utstyret ute i sjøen på dypt vann, sammenlignet med å gjøre det på land, i båten eller på grunt vann hvor vi kan stå.

Og når vi skal ha av utstyret før vi går ombord i båt vil vi på grunn av strøm eller vind i overflaten alltid være avhengig av å enten klipse fast rig’en i båten på et vis, eller siden vi aldri dykker alene – la buddy støtte rig’en mens en mann hopper ombord. Sånn sett spiller det liten eller ingen rolle om rig’en er 10 kilo positiv eller 1 kilo negativ.

40 pund oppdrift gir deg ekstra løft til å flyte godt når du dykker i litt røff sjø eller i brenninger nær land.

Bildene viser Halcyon Infinity vingesystem.

Enkeltflaskeadapter – STA (Singel Tank Adapter)

Det finnes tre hovedtyper av design for det som omtales som enkeltflaskeadapter. Vinger til enkeltflaskedykking har også to ulike måter å feste flasken til vingesystemet:

 • I 2013 endret Halcyon radikalt på tilnærmingen til hvordan vingesystemer til enkeltflaskedykking blir konstruert. Selve navnet «enkeltflaskeadapter» peker på at vinge-/bakplatesystemet primært var noe som ble utviklet for dykking med dobbeltsett, som så ble «adaptert» til å kunne fungere med enkeltflasker også. Vingesystemet Halcyon Infinity Extreme (eller Traveller Pro som det helt misvisende blir kalt for i hjemlandet USA) har nemmelig ikke noe enkeltflaskeadapter. Her er bakplaten re-designet fra bunn og opp, for å fungere sammen med enkeltflasker og derfor behøves ingen «enkeltflaskeadapter». Funksjonaliteten som adapteret tidligere gav oppfylles nå av utformingen av selve bakplaten. Ved siden av at det gir færre løse komponenter som skal settes og fungere sammen, så gir det også vingesystemet lavere profil/flasken blir sittende tettere på dykkerens rygg slik at det blir mer sideveis stabilt. Siden bakplaten ikke er laget for å passe inn mellom de to flaskene på et dobbeltsett er også måten platen er bøyd på gjort flatere, som også medvirker til å redusere profil og øke stabilitet. Bakplaten til Infinity Extreme vingesystemet er i tillegg gjort i nylon som er et seigt og slitesterkt materiale med betraktelig lavere vekt enn tradisjonelle stål- og aluminiumsbakplater. Det gir stor vektbesparelse når vingesystemet skal med på dykkeferie. Samtidig har Halcyon designet et nytt vektsystem for selve bakplaten, som gjør det mulig å vekte den ned med inn til 7kg ved bruk av standard 1kg, 1,5kg, eller våre spesialtilpassete 1,7kg blylodd.
  Selve flasken festes til vingesystemet «på den vanlige måten» for enkeltflasker, ved hjelp av to flaskebånd.
 • Noen vinger har et integrert enkeltflaskeadapter i vingen (to paralelle «slisser» som flasken ligger og hviler mellom) slik at du kun behøver to flaskebånd for å feste sammen vingesystem og flaske. Bakplaten er av samme type design som brukes på dobbeltsett, i enten stål eller aluminiumsutførelse.. Den fremste fordelen ved denne løsningen er at det gir lavere profil på vingeoppsettet enn du vil oppnå med et enkeltflaskeadapter. DIR Zone vinger (som på bildet til høyre) benytter denne type innebygget enkeltflaskeadapter.
 • Halcyon sin tidligere løsning (fremdeles tilgjengelig på Eclipse vingesystemer og Infinity vingesystemer med metallbakplate) bruker et separat adapter for å feste flasken til vingesystemet. Adapteret festes til flasken ved hjelp av to flaskebånd og så har selve adapteret to bolter som du trer bakplate og vinge innpå. Systemet festes sammen ved hjelp av to låseskiver og vingemuttre. Fordelen ved denne løsningen er todelt. Ved at du kan plassere en del bly i selve adapteret, 3kg som vist til venstre på bildet. Som reduserer mengden bly du behøver bære rundt livet og derfor gir økt komfort. I tillegg gjør det montering av vingesystemet mer lettvindt. Normalt blir adapteret stående montert på flasken mellom dykk, så du kun behøver tre vinge og bakplate inn på boltene og skru på vingemuttrene og du er klar til dykking.

Halcyon har et modulært enkeltflaskeadapter som enten kan leveres uten blyinsert, eller med en 3 kilos blyinnsats. Det er mulig å veksle fram og tilbake mellom lav vekt og ekstra negativt adapter. Tidligere var du «avhengig» av å ha to ulike enkeltflaskeadapter hvis du både ville ha et adapter som var lett og godt egnet til reising (lav vekt ifm pakking og ikke for mye bly ved dykking i varmt vann), og et integrerte ca 3kg bly for dykking her hjemme hvor vi har behov for mer ballast. Standard adapteret er den rimeligste varianten og dekker behovet for dem som sjelden behøver mer ballast enn den negative oppdriften bakplate + flaske gir. De 3kg negative adapterne er de definitivt mest brukte i Norge.

I et komplett Eclipse MC System vil det være en liten prisforskjell fra standard adapteret til det modulære, som er en «oppgradering» vi defnitivt anbefaler.
Med de nye modulære adapterne behøver du ikke lengre to adapters for å ha et ideelt adapter både til reising og her hjemme. Med dette adapteret kan du enkelt ta bort blyet når du skal ut å fly, og sitte det like enkelt tilbake igjen når du kommer hjem og skal ut å dykke med tørrdrakt, vams og hele pakken.

Fordelen med det negative adapteret er flerfoldig. Bakplaten i oppsettet er 2kg negativ og i tillegg får du enda 3kg integrert i adapteret. Totalt kan du minst fjerne 5kg fra blybeltet sammenlignet med en ordinær jakkevest, sannsynligvis mer pga oppdriften i all unødvendig polstringen på sånne vester. Det vil ha en god og merkbar effekt på komfort og slitasje i korsryggen.

Siden et negativt enkeltflaskeadapter flytter mer vekt bak på ryggen av dykkeren istedenfor i front og på siden vil adapteret sammen med stålflasker i overflaten fungere som en motvekt som gjør det enkelt å holde en komfortabel vertikal flytestilling i overflaten.

Flytestilling i overflaten

Det er en populær misforståelse at bruk av vinge vil gi «face down» flytestilling i overflaten eller generelt gjøre det mindre avslappende å ligge i overflaten før dykk eller når vi venter på og bli plukket opp etter dykking.

Alle dykkere som dykker med eller har prøvd et vingesystem med vinge tilpasset flasken opplever i overfalten før og etter hvert eneste dykk at det ikke finnes noe riktighet i denne myten. Til en viss grad holdes «myten» også i live av komersielle aktører som ønsker å promotere oppdriftssystemer de kan selge med større avanse. I grunnen bare ris til egen bak siden antallet fritidsdykkere som benytter skikkelige vingesystemer øker kraftig og erfarer selv at myten ikke holder vann.

For at den myten skulle kunne være riktig må vi gjøre en rekke feil når vi setter sammen hele vårt vekt og oppdriftssystem:

 • eil vinge til feil flaske
  Selv om det er en fristende tanke å kunne bruke en og samme vinge til all dykkingen vi gjør enten det er med enkeltflasker eller dobbeltsett vil det være en lite ønskelig løsning. For å ta høyde for at et dobbeltsett nødvendigvis vil være bredere enn en enkeltflaske vil midtstykket på vingen også være Halcyon Pioneer vingebredere. Dersom vi bruker en vinge med bredt nok midtstykke for dobbeltsett sammen med en enkeltflaske vil vingen, pga ren størrelse være mer ustabil og mer vanskelig å dumpe luft fra under vann.
  Og når vi fyller den med luft for å flyte godt i overflaten vil vingen pga bredden helt eller delvis omslutte flasken. Hvis vi får løftet i vingen langt bak og vekk fra kroppen vil det virke som en «vektstang» og tippe oss fremover. 
 • Ugunstig plassering av bly
  Enten vi dykker med en vinge eller tradisjonell jakkevest vil hvor vi plasserer blyet påvirke flytestillingen i overflaten. Bly som plasseres i front av dykkeren vil medvirke til å tippe oss fremover i overflaten. Motsatt vil bly som plasseres på ryggen motvirke en tendens til å tippe fremover. Bly plassert rett ved hoften vil ikke påvirke flytestillingen i overflaten hverken ene eller andre veien.
  Ved å forsøke ulike plasseringer av blyet kan vi få det resulatet vi selv ønsker. 
 • Tørr-/våtdrakt
  Drakten og for tørrdrakt undertøyet utøver positiv oppdrift. Positiv oppdrift som vil motvirke en tendens til å tippe fremover. Med tørrdrakt kan vi alltids fylle mer luft i drakten og få mer oppdrift i front dersom vi er i en situasjon hvor det er ønskelig.
 • Flasker
  Stålflasker vil imotsetning til aluminiumflasker i varierende grad være negative også på slutten av dykket. Hvor mye vil avhenge av hvilken type flaske (200bar minst negativ, 300bar mest og 232bar noe sted i mellom) og hvor mye gass det er igjen. En negativ flaske bak på ryggen vil motvirke en tendens til å tippe fremover.

Selv om det er relativt uvanlig å dykke med enkeltflasker i aluminium i Norge er det en vanlig brukt utleieflaske i utlandet og da er det viktig å ta høyde for at disse vil bli positive ved lavt flasketrykk. Trimvektlommer som kan plasseres bak på flaskebåndet er en effektiv måte å motvirke en sånn tendens, og i tillegg en komfortabel og praktisk måte å «bli kvitt» noe av blyet en behøver å ha på seg.

Som nevnt på forrige side vil et negativt enkeltflaskeadapter eller vekter montert på bakplaten også motvirke tendenser til å tippe fremover.

Med riktig vingedesign til formålet vil det være fullstendig uproblematisk å ha en avslappet og god flytestilling i overflaten så fremt vi ikke gjør store feil når vi setter sammen resten av utstyret. Det samme vil for så vidt i større eller mindre grad gjelde uansett hvilke type oppdriftssystem vi velger.