Veiledning for Manometer

Manometer

Manometeret gir informasjon om flasketrykk og kan også gi varsel om feil på utstyr eller stengte kraner som skulle vært åpen.
Det primære manometeret har dykkere mellom ørene. Underveis behøves strengt tatt ikke manometeret for å holde oversikt på gjenværende flasketrykk, men det er viktig å lese av manometeret jevnlig, ikke hyppig, for å få bekreftet at våre antagelser om flasketrykk er riktig.
Å lese av manometer vil også avsløre feil på utstyr, og kunne gi en indikasjon på hva feilen er. F.eks vil trykket falle raskere enn vi antar dersom det er en lekkasje på utstyret som dykkeren og buddy ikke oppdager. Eller derom isolator / venstre kran er stengt (dykking med dobbeltsett), da vil ikke trykket falle i det hele tatt. (Forutsatt at manometer er satt opp på venstre siden og vi puster på vår primære pusteventil som kommer fra høyre side).
Beste stedet å feste et manometer er å klipse det til D-ringen på magebeltet som ligger ved hoften på venstre side ved hjelp av en bisselkrok. Da er manometeret ute av veien, samtidig som det er lett tilgjengelig.

Høytrykkslangen til manometeret bør ikke være lengre enn nødvendig. Mer om slangelengder.

Halcyon Manometer/SPG 0-360b

Materiale

For styrkens skyld bør manometerhus være i metall, som for eks forkrommet messing. Glasset kan enten være polycarbonat eller herdet glass. Av de to er herdet glass det sterkeste og best egnete materialet.

Med polycarbonat risikerer du at glasset flexer innover på stort dyp, som ikke er en problemstilling med herdet glass. Forskjellen er med andre ord lite praktisk for vanlig fritidsdykking og den aller meste «tekniske dykkingen» som bedrives, men prisforskjellen er så pass liten at det kan være smart å velge herdet glass selv om du strengt talt ikke behøver det.

Glasset liker normalt ikke for mye slag og støt og det er ingen dårlig idè å beskytte manometeret under pakking før ved fly- og andre lange reiser.

Størrelse på manometer

Det er i hovedsak to faktorer som avgjør hvor lett det er å lese av et manometer:

  • Størrelse / diameter på manometeret
  • Hvor stort trykkintervall visningen har på skiven i manometeret

Et relativt kjapt blikk på manometeret vil enkelt fortelle om nålen viser 3/4 fullt, halvfullt, en tredjedel igjen, osv. Mer nøyaktig avlesing enn det behøves strengt talt ikke. Et manometer med stor diameter vil gjøre det enklere å se hvilket gjenværende trykk som er på flasken siden graderingen vil bli grovere.

Om skiven har visning til 300 eller 450bar har også relevans. Dersom manometeret er kompakt og skalaen det skal vise stor vil det være mer vrient å lese av manometeret kjapt. Med skive som viser f.eks til 360bar vil nålen bevege seg mer når trykket faller og det blir enklere å lese av hvor på skalaen vi befinner oss med et kjapt blikk på manometeret. Sammenlignet med manometer som har visning til 400bar, hvor blir det trangere om plassen, og nålen beveger seg mindre for et tilsvarende stort trykkfall.
På dekompresjons og stage-flasker er det som regel mest hensiktsmessig å bruke et enda mindre/mer kompakt manometer.

Trykk

Rundt årsskiftet 2006/2007 startet produsenten av manometerne vi selger å lage manometer som oppfylte alle våre «ønskekriterier»:

  • Kompakt størrelse
  • Mekaniske deler dimensjonert for å tåle bruk både med 200, 232 og 300 bar flasker
  • Skive som var gradert mest mulig hensiktsmessig med tanke på lett avlesing.

Disse egenskapene sammen med kompakt 52mm diameter gjør Halcyon sitt manometer for bakgass til vårt eget førstevalg. Manometeret fra Fische Marine tåler også kontinuerlig 300 bars trykk, og det større trykkintervallet som vises på dette manometeret kompenseres med at selve manometeret også er en del større (60mm diameter) slik at det i praksis er like lettlest.

Det kan være verdt å merke seg at manometer som er laget for 200/232 bar bruk over tid fortere vil utvikle feilvisning dersom de brukes sammen med 300 bar flasker.

Generelt

Analoge manometer er generelt mindre presis på lave trykk enn høye.
Det kan slå begge veier. Både til fordel for at det reelt sett er mer gass igjen i flasken enn manometeret gir uttrykk for. Eller det kan slå andre veien, som ikke er like gunstig.

Misvisningen er normalt så liten at det ikke har utpreget praktisk betydning, men det kan være smart å sjekke manometeret mot andre manometer en gang i blant, f.eks be om å få det gjort i forbindelse med service på ventilsettet.

SPG/HP svivel

Overgangen mellom manometer og slange er sannsynligvis det stedet på dykkerutstyret hvor flest opplever lekkasje i form av små bobler. Pga indre diameter i høytrykkslangen vil du miste mindre luft gjennom en blåsende høytrykkslange enn lavtrykkslange til tross for at trykket er betydelig høyere. En slik lekkasje forebygges best ved å vri så lite som mulig på manometeret når det er trykksatt. Hvis du ser på bildet til høyre så er det denne lille dingsen og de to enda mindre o-ringene som sørger for at det er tett mellom manometer og høytrykkslange. Belastningen den påføres når manometeret vries rundt under trykk er ikke direkte heldig. MEN, den både tåler det veldig lenge og «feiler» på en trykk og uproblematisk måte, så du behøver ikke være overforsiktig med å vri på manometeret. Bare ha i bakhodet at det ikke er noe gunstig å gjøre det mer enn nødvendig.

Lekkasje oppstår hvis/når en eller begge o-ringene på delen på bildet til høyre har fått en skade / er utslitt. Delen på bildet sitter mellom høytrykkslangen og manometeret. Den byttes kjapt og greit ved hjelp av to skiftenøkler. Om du bytter selv, ikke skru for hardt til når slange og manometer skal settes sammen igjen. 9 av 10 ganger vil lekkasjen kunne fikses bare ved å ta ut, rengjøre både dings og innsiden av manometer og slange der den tetter, smøre o-ringene opp igjen og montere tilbake.
Du bør uansett rengjøre tetteflatene på innsiden av manometer og slangen når du bytter denne dingsen. Enkleste måten å rengjøre på er å bruke papir eller en fille og gni. Eller gå mer grundig til verks med ultralydsbad/noe syre og skylle skikkelig med vann i etterkant. Bare pass på at du ikke får vann inn i selve manometermekanismen.