Dykkerkurs

Den mest grundige dykkeopplæringen du finner i Norge!

Dykking er en enkel aktivitet som kan utøves med høy grad av sikkerhet for både gutter og jenter, kvinner og menn, i alle aldre og med et hav av forskjellige typer motivasjon. Hvorfor vil du dykke?
 
Historisk interesse og vrakdykking på et av de mange krigsvrakene som ligger langs norskekysten. Undervannsfotografi som har blomstret opp og blitt kanskje den mest populære enkeltaktiviteten blant fritidsdykkere. Fangstdykk som tradisjonelt har vært en av de beste grunnene til å ta på seg dykkerutstyr og komme seg ned på bunnen langs vår lange kystlinje. For de mer spenningssøkende er det også nok av passende undervannsaktiviteter, blant annt strømdykk i strømfylte sund (her finne du ofte et veldig rikt dyreliv også pga all næringen som strømmer til områder med god sirkulasjon) og grottedykking i vannfylte grotter.
Global underwater Explorers Logo

Vi gir deg…

  • Erfarne instruktører – vi krever at instruktørene våre delvis har en mer variert bakgrunn enn hva du finner andre steder, delvis at de er aktive dykkere på et «høyere nivå» enn hva de selv skal undervise. Da har de flere verktøy i verktøyskassen sin, og et bedre utgangspunkt for å gi deg kunnskap og ferdigheter som er nyttig enten dykkeinteressen din utvikler seg i den ene eller den andre retningen.

  • Små gruppestørrelser – ved siden av selve kursinnholdet på de ulike programmene er det viktigste vi kan gi deg; mulighet til å stille de spørsmålene og diskutere de tingene som du ønsker å ta opp, og tid til å jobbe med ferdigheter, gi tilbakemeldinger og praktiske tips og mulighet til å repetere til det sitter. Små gruppestørrelser er eneste måten å oppnå dette på en god måte.

  • Fokus på kjerneferdigheter – når vi har jobbet med videregående opplæring er svake eller manglende kjerneferdigheter den største enkeltfaktoren som gjør dykking unødvendig vanskelig for dykkeren, og bremser muligheten til å utvikle nye ferdigheter for å bli aktiv med nye undervannsaktiviteter. Vi setter derfor høyt fokus på kjerneferdigheter, så du skal slippe jobbe i samme motbakke som mange dykkere før deg har prøvd seg på.

  • Bruk av videofilming under kurs – seeing is believing! Det å kunne se selv hva en gjør under vann forsterker læringen noe helt enormt.

  • Ingen «kjøpepress» under kurs – vi har valgt å holde oss unna den vanlige modellen med å kryssubsidiere mellom (billige) kurs- og utstyrssalg. Når du kjøpe opplæring fra oss er det varen vi skal levere til deg.