Veiledning for Deco-/Stagekonfigurasjon

Veiledning til Deko-/Stageoppsett

Med strømlinjeformet og balansert oppsett håndterer du en flaske like enkelt som fire.

Siden det i noen sammenhenger er vanlig å legge fra seg deko- og stageflasker (i grotte) og andre situasjoner nødvendig (vrakpenetrering i sjø) er det helt essensielt at vi er avveid med bly for en situasjon hvor dykket må avsluttes helt uten noen deko-/stageflasker.
Derfor gjøres avveiing med tanke på hvor mye bly vi behøver gjøres uten å ta med stage- og dekompresjonsflasker. Samtidig reduserer det sikkerheten å være for tung/negativ i begynnelsen av dykket. Av den grunn er stål flasker og 232bar aluflasker er uegnet til deko- og stageoppsett.

Det å håndtere både en, to og flere stage-/dekompresjonsflasker er en av de tingene som vi med særlig fordel kan skyndte oss litt langsomt med når det gjelder dykking. Tas det steg for steg med et solid fundament basisferdigheter kombinert med gode prosedyrer for gassbytte og rotering av flasker når det dykkes med flere, behøver det ikke være noe spesielt mer komplisert å gjøre en oppstigning med gassbytter enn en oppstigning uten gassbytter. Særlig overgangen fra en til to flasker og overgangen fra å begynne på bakgass til å begynne på en bunnstage flaske er stor i forhold til risiko for å puste feil gass på feil dybde. Tilstrekkelig med erfaring mellom ulike «nivåer» gjør ikke bare den type dykking mer sikker, men det gir også mange gode dykkeopplevelser og erfaringer på vegger, vrak og i grotter.

Tre ulike flasketyper er aktuelle avhengig av hvilket formål flasken skal dekke.

  • 80cf (11,1 liter) flasker er pga volum det beste valget som bunnstage. Flasken kan naturligvis også benyttes til dekogass. 80cf flasker er det nærmeste du kommer en ‘allround’ flaske for bunnstage og dekompresjon.
  • 40cf (5,6 liter) flasker er pga størrelsen (slank/lang) det beste valget som oksygen dekoflaske, spesielt når du dykker med flere enn en dekogass.
  • 7l 200 bar flasker er pga litt høyere volum enn 40cf flasker et godt valgt når du dykker med en dekogass. Idell f.eks til 50% dekompresjonsgass.

For planleggingsformål er det vanlig å regne en SAC (luftforbruk) på ca 15l/min under dekompresjonsfasen av dykket.

Med det utgangspunktet vil en 40cf flaske med forsvarlig reserve ha nok gass til ca 25min dekompresjon på 50%. Tilsvarende til en 7l 200bar flaske ha nok gass til i overkant av 30min dekompresjon på 50%.

Hvor lenge en 80cf flaske rekker som bunnstage avhenger av dykkeren SAC og hvilken dybde (omgivelsestrykk) den skal anvendes på. En dykker med SAC 15l/min som dykker på 60 meter (7 ATA) vil ha nok bunngass i en 80cf flaske til å forlenge bunntiden med ca 20 minutter.

Flaskene vi selger har hvit farge eller er ulakkerte. Svarte MOD tall på hvit bakgrunn gir størst kontrast og gjør identifikasjon av riktig flaske i forbindelse med gassbytte sikrere. Derfor behøver du i grunnen kun svarte tall til å merke hvite flasker, mens det er en fordel med MOD decaler som har hvit bakgrunn (gjerne reflekterende) til å merke ulakkerte flasker med.

Standard K-kran er eneste aktuelle krantype for stage-/dekompresjonsflasker. 

S080 CE Dirty Beast clean, mono valve sett forfra

Oppdriftskarakteristikk

Et ferdig rigget oppsett med optimal oppdriftskarakteristikk svinger mellom marginalt negativ når flasken er full og marginalt positiv når flasken nærmer seg tom.

Med en slik oppdriftskarakteristikk kan du feste en, to, tre, mange deko-/stageflasker til deg uten at det påvirker balanse og avveiing mer enn akkurat nødvendig. For å oppnå dette anvendes lette aluminiumflasker.

Er flasken positiv når du har pustet den helt ned og byttet til annen flaske med mer oksygenrik dekogass kan du klipse flasken til oppstigningsline eller linen til overflatemarkeringsbøyen din og den flyter til overflaten. 
NB! Dette gjøres aldri med flasker det finnes en mulighet for at du kan få brukt for.

Rigging

For å være stabil og mest mulig strømlinjeformet bør toppen av flasken sitte tett inntil kroppen klipset til på venstre D-ring på seletøyet.

Nederste festet fra flasken må ikke være tight, men gi flasken rom til å bevege seg. Det gjør at flasken naturlig vil finne den beste flytestillingen når vi beveger oss gjennom vannet. Det nederste festet klipses til D-ringen ved hoften på venstre side.

Det er ekstremt viktig at flaskene merkes tydelig og på rett sted slik at det er enkelt for buddy/team å verifisere at dykkeren puster på / er på vei å bytte til flaske med riktig gass. Samtidig må flaskene være merket slik at det er enkelt for dykkeren selv både å se den permanente MOD merkingen og fill tag’en. For å oppnå det brukes det et permanent MOD dekal på utsiden av flasken som er enkelt for buddy/team å se og et permanent MOD dekal på innsiden av flasken (gjerne relativt høyt oppe). Pass på at ventilsett, slanger og strikken som holder «alt sammen» ikke blir liggende å dekke over merkene.

NB! Et rigge kit er IKKE noe bærehåndtak. Det eneste du oppnår med å bruke det til å bære flasker etter er at du forskyver justeringen og flasken vil finne en sub-optimal flytestilling under vann.

Stage-/dekoventilsett

Når dykkeren er avhengig av å kunne nå gassen i ulike flasker for enten å returnere trygt fra max pen på et grottedykk, eller for å dekomprimere effektivt fra et dypere dykk er ventilsettets pålitelighet av uvurderlig betydning.

På mange dykk vil dykkeren også puste lengre tid på stage-/dekoventilen enn ventilsettet på bakgassen, så både pustekomfort og pålitelighet er minst like essensielt som for ventilsettet på bakgassen.

En siste faktor er at førstetrinnet har vinkling på lavtrykk- og høytrykkuttakene som gjør at antretrinn med slange både kan parkeres tett inntil flasken når den ikke er i bruk, og ikke forårsake unøvendig knekk og bøyer på slangen når ventilen er i bruk. 

Vi har selv lang og veldig god erfaring med Apeks DS4 førstetrinn til bruk på alt fra dekompresjons-/oksygenflasker til bunnstage-flasker som pustes på alt fra 30 til 100+ meter. Erfaringen gjør det enkelt for oss å anbefale Apeks DS4 1.trinn til den type bruk, sammen med ‘et eller annet Apeks 2.trinn’

Alle Apeks andretrinn (XTX/ATX/TX serie) egner seg for bruk på stageventilsett. Våre egne stage/dekoventiler har en god blanding av TX, ATX, XTX 40 & 50 modeller.

Når ventilsettet ikke er i bruk må det være trykksatt, men med kranen stengt. Det forebygger både vanninntrenging i ventilsettet og sørger for at ventilsettet tetter skikkelig mot flaskekranen når du senere skal dra ut andretrinnet, åpne kranen og bytte til den flasken.

Ventilen føres fra flasken på venstre side av dykkeren, bak nakken og i munnen på samme måte som langslangen. Om det er nødvendig å donere gass til buddy doneres alltid ventilen som blir pustet på, også om det er en stage-/dekoventil.