Veiledning Enkeltflaske

Hvordan velger jeg riktig enkeltflaske?

I utgangspunktet er ikke flasker mer komplisert enn at de er trykkluftbeholdere med forskjellig volum og arbeidstrykk. Men det finnes flere nyanser og mange alternativer å velge om for kran, flaskestørrelse, trykk, volum og kranratt. Noe av det man ikke tenker på som nybegynner kan blant annet være at:

 • Den er en del av oppdriftssystemet ditt.
 • Den påvirker trim og balanse.
 • Den er en del av hvordan du strømlinjeformer utstyret ditt.

Flaskestørrelse & Trykk

Til vanlig fritidsdykking (0-25m) innenfor tabellgrenser er det mest vanlig å bruke flasker som gir fra 2.500 til 3.500 liter luft/gass. De mest vanlige flaskestørrelsene er 10 liter 300 bar, 12 liter 300 bar, 12 liter 232 bar og 15 liter 232 bar flasker.  Basert på de vi over tid har sett på gjenværende flasketrykk for kunder som fyller gass hos oss er det vår erfaring at som et utgangspunkt vil gutter/menn ha brukt for en flaske som gir 3000-3500 liter tilgjengelig gass, mens damer som generelt bruker mindre gass enn menn klarer seg med flasker som gir 2500 – 3000 liter tilgjengelig gass. 

Istedenfor å kun tenke «større flaske / mer tilgjengelig gass», så kan det ofte være hensiktsmessig å se på forhold som får gassen i flasken(e) vi allerede har til å vare lengre. De fem viktigste faktorene:

 • Mer strømlinjeformet utstyr
 • Bedre oppdriftskontroll og mer horisontal trim
 • Mer effektiv svømmeteknikk og egnete svømmeføtter
 • Erfaring og jevnlig dykking
 • Fysisk form
ECS 12l 232bar, Concave, Mono valve

Trykk

Fordeler med 232bar flasker:

 • Er mer negative enn 200bar flasker – sparer oss for bly
 • Har lav profil, typisk 140/171mm flaskediameter, og gir god strømlinjeforming
 • Er velegnet for nitrox- og trimixfylling
 • Slanke og lengre flasker plasserer vekt lavere på dykkeren, som normalt hjelper til å gi god trim

300bar flasker har noen tilsvarende fordeler, men også ulemper:

 • Mer negative enn 232bar flasker – sparer oss for enda mer bly (kan være en ulempe på dobbeltsett fordi flaskesettet kan bli mer negativt enn mengden bly vi egentlig behøver)
 • Større tilgjengelig mengde gass i en kompakt trykkluftbeholder
 • Kan være vanskelig å få fylt nitrox/trimix til 300bar*
 • Større trykkfall fra høyt flasketrykk og ned til omgivelsestrykk vil gi større nedkjøling i førstetrinnet og kan øke risikoen for ventilfrys. Dette er en relativt teoretisk ulempe. Sannsynligvis er det betydelig mer viktig å fylle godt filtrert luft, og ellers følge gode prosedyrer for dykking i kaldt vann.
 • Høyere arbeidstrykk gir økt belastning på førstetrinnet. Men ventiler som er konstruert for bruk med 300bar flaske bør/skal tåle belastningen. 

Det enkleste regnestykket for hvor mye gass en trykkluftbeholder kan holde er [flaskevolum x arbeidstrykk]. Gasser oppfører seg imidlertid ikke helt linjært under trykk. Som en relativt presis tommelfingregel kan vi regne sammenhengen mellom trykk og flaskevolum som linjær opp til 230 bar, mens du kan trekke fra 10% av volumet for 300 bars flasker for å finne reelt tilgjengelig gassvolum 300 bars flasken gir oss. 

Flaskekraner:

 • Enkel K-kran med 232 bar eller 300 bar DIN kobling
 • Styr unna modulære kraner
 • Styr unna J-kraner / kraner med reservesjalter
 • H / Y kraner har ekstra funksjonalitet som kan ha betydning for ditt valg.

Enkle K-kraner (av/på) sin største fordel er nettopp enkel konstruksjon og derfor høy pålitelighet. Mer komplisert konstruksjon og større potensiale for feil er anledningen for at vi ikke anbefaler eller bruker kraner med reservesjalter og modulære kraner.

Til grunnere dykking (0-25m) med luft eller nitrox innenfor ikke-dekompresjonsgrenser på tabellen gir også enkle K-kraner med ett uttak tilstrekkelig grad av sikkerhet når vi ellers anvender smarte og effektive prosedyrer for problemløsning.

Dykkere som ofte dykker i veldig kaldt vann foretrekker gjerne kraner med to uttak (H/Y kran) også til enkeltflaskedykking. I den grad det oppstår problemer med gasslevering er det som regel pusteventilen og ikke flaske/kran som forårsaker problemer. Med to uttak og to separate førstetrinn har du anledning til å stenge kranen til ventilsettet med feil (f.eks free flow), bevare resten av gassen på flasken og avslutte dykket mens du puster på ventilen som kommer fra det andre uttaket.

Kranratt:

Gummikranratt har flere fordeler over kranratt i hardplast eller andre porøse matrialer. Alle flasker fra Fue.no kommer standard levert med gummikranratt i høy kvalitet.  

 • Materialet er mykt og vil ikke sprekke ved kontakt med «tak» (stein, vrak, osv) under dykking
 • Kranratt og fjær er godt tilpasset overspindelen og legger til rette for god «flex» om du tar borti noe under dykking
 • Innsatsen som griper rundt overspindelen er syrefast stål som ikke «rundes» slik innsatser i plast og mindre sterke materialer kan.
 • Kranrattene er bredere og derfor enklere å få tak på og manipulere når du har behov for å stenge ned eller åpne en kran

Av hensyn uten fult så mye relevans for funksjon så ser Halcyon kranrattene bedre ut enn Scubatec sine.

Hvis du vil ha mer tilgjengelig gass på fritidsdykk innenfor tabellgrenser og særlig ved nitroxdykking vil normalt de beste grunnene tale for et lite dobbeltsett, som D7 232/300bar eller D10 232bar, framfor klumpete enkeltflasker med høyere volum. Dykkere som dykker mye ned mot 30meter og derfor har behov for større gassreserve anbefales å vurdere dobbeltsett istedenfor enkeltflasker med større volum.

Vår veldig forenklete anbefaling:

 • Menn – 12 liter 232 bar 
 • Damer – 10 liter 300 bar

Trim & Balanse

Med enkeltflaske er det normalt uproblematisk å oppnå god trim uavhengig av hva slags flasketype du velger ved å plassere den nødvendig ekstra ballast du behøver på riktig måte. Men det finnes nyanser og forskjeller som kan være greit å ta hensyn til.

En lengre flaske kan justeres mer opp og ned for å tilpasse forskjellige behov. Det kan være praktisk for å motvirke både en baktung og frem-/topptung tendens.
Slankere flasker påvirker balansen vår mindre når vi endrer posisjon i vannet. Du kan tenke deg hvordan en tykkere flaske/flaske med større diameter vil forsøke å rotere deg rundt tidligere og med større kraft enn en slankere flaske når du legger deg over på siden. 

Den fordelaktige lengden og flaskediameteren er grunnen til at vi foretrekker 12 liter 232 bar flasker som standard anbefaling fremfor 15 liter 232bar.