Veiledning Dobbeltsett

Veiledning til Dobbeltsett

Dobbeltsett anvendes mest til dypere dykking, dekompresjon og grottedykking.
Men også innenfor ikke-dekompresjonsgrenser er dobbeltsett praktisk enten det er for komfort, sikkerhet eller for å kunne gjøre lengre nitrox dykk.

Særlig med den nye flasketypen/størrelsen D8,5 232bar finnes det nå et skikkelig bra alternativ for de som ønsker seg et mindre/lettere dobbeltsett.

Et flaskesett utfyller en del flere funksjoner enn bare å være en beholder for pustegass:

  • Det er en del av oppdriftssystemet ditt.
  • Det påvirker trim og balanse
  • Det er en del av hvordan du strømlinjeformer utstyret ditt. 

I utgangspunktet er flasker ikke mer komplisert enn at det er trykkluftbeholdere med forskjellig volum og arbeidstrykk. Men det finnes flere nyanser og mange alternativer å velge om for kran, flaskestørrelse, spennbånd, trykk, volum og kranratt.

Kransystem

For å øke påliteligheten til kransystemet bør mellomstykket ha doble tønne o-ringer som tetteløsning mellom kranene og mellomstykket.

Doble tønne o-ringer reduserer faren for lekkasje i manifoldet dersom du skulle støte borti noe. Istedenfor en skade på mellomstykket som forårsaker lekkasje, vil slike manifold riktig satt opp gi etter og rotere slik at støtet absorberes. Konstruksjonen vil også holde bedre dersom skjevheter skulle oppstå av en eller annen årsak. Halcyon, Scubatec, m.fl lager manifold med slike doble tønne o-ringer. 

Alternativet til doble tønne o-ringer er manifold med enkel «face seal». En o-ring gir deg ingen backup i tilfelle feil (f.eks normal slitasje) og med en slik konstruksjon kan ikke mellomstykket rotere, men kranen stå statisk og ta imot hele belastningen med større mulighet for skader på kran og krandeler. Skulle støtet være så hardt at mellomstykket likevel rotere vil det med overveiende sannsynlighet forårsake lekkasje.

Alle dobbeltsett vi selger kommer levert ferdigmontert med Dirzone eller Scubatech manifold med K-Kran på hver side av mellomstykket. Vi kan også levere dobbeltsett med mellomstykke uten isolator.  

Fordelene ved en isoleringskran er at du kan «redde» all gassen i en flaske dersom du får en lekkasje mellom flaskehals og kran eller i manifoldet der hvor mellomstykket er koblet i høyre og venstre kranen. Isolatoren gir deg også en «second chance» dersom det skulle oppstå en feil på ventilsettet ditt og det ikke er mulig å stenge ned kranen ventilsettet sitter på.

Ulempen ved isolatorkraner er først og fremst ikke under dykking, men i forbindelse med fylling. En stengt isolator kran under fylling av nitrox eller trimix blandingsgass vil potensielt kunne være fatalt. En stengt isolator ved fylling av luft vil kun være kjipt når du oppdager ute på dykkeplasen at det kun var den ene flasken som ble fylt. Under dykking er eneste problemet med isolator kranen at den også er en kran som alle andre og lekkasje kan også oppstå der. Etter vår vurdering er fordelene ved en isoleringskran større enn ulempene den fører med seg.

Fra den konklusjonen har vi et unntak for små dobbeltsett fra 2*4 til 2*8liter. Så små flaskesett har uansett så lavt volum at de er dårlig egnet til dypere dykking, dekompresjonsdykking med  deko’er av nevneverdig lengde eller penetrering på vrak / i grotter. Om så små sett skal brukes til den type dykking vil enten bunntiden bli uforholdsmessig kort eller mengde backup gass uforsvarlig lite. Når gassvolumet er så lite at settet ikke kan brukes til den type dykking er for så vidt isoleringskranen ikke nødvendig.

Avhengig av hvilke flaskediameter og spennbånd som skal benyttes vil størrelsen/bredden på mellomstykket variere. Det er viktig at flaskediameter, kransystem og spennbånd matcher hverandre. Gode og sterke spennbånd er den beste beskyttelsen du kan gi manifoldet ditt med tanke på belastning fra støt og vridning.

Flaskestørrelse

Avhengig av hvilket formål settet skal bruke dem til vil ulike størrelser dekke behovet.

Mange dykkere foretrekker små dobbeltsett på vanlige fritidsdykk. Dobbeltsett ligger mer stabilt på ryggen enn enkeltlfasker. I tillegg til at du øker sikkerheten ved å ha to separate luftkilder som fungerer som en enhet når alt er riktig, og samtidig gir deg mulighet for å stenge av en kran eller isolere bort et problem som skulle oppstå.

Pga sikkerhetsaspektet bør etter vår mening dykking dypere enn 20-25m gjøres med dobbeltsett. Hensynet til bunntid og forsvarlig gassreserve taler også for dobbeltsett på dybder dypere enn 20m.

For å dra full nytte av lengre bunntider under nitrox dykking vil dobbeltsett gjerne være nødvendig.
D7 232bar, D7 300bar, D10 232bar og de nye D8,5 232bar flaskesettene dekker normalt de fleste behov i relasjon til fritidsdykking. Samtidig har disse settene lav vekt og er enkle å håndtere på land. Særlig de nye D8,5 232bar flaskesettene har blitt en favoritt hos oss. Det skyldes i hovedsak tre forhold:

  1. De har lik lengde som 12l 232bar flasker, som er veldig gunstig ifm på-/avkledning og balanse under vann.
  2. De har en reell større gassmengde enn du finner i større enkeltlfasker, samtidig som trykkratingen 232bar gjør de godt egnet til å fylle nitrox på
  3. Om du velger varianten med såkalt «bred senteravstand» vil vinger som er laget primært til D12 232bar flaskesett passe veldig godt til D8,5 flaskesett også. Særlig det å finne en vinge som passer godt har vært en utfordring med mindre flaskesett. På de nye D8,5 232bar flaskesettene er det ikke noe problem.

Obs! For dykkere som er rundt 165-170 centimeter lange kan flaskelengden på D8,5 232bar flaskesettet være i overkant lang. Så hvis din høyde faller inn i dette intervallet, eller du er lavere, så vil vi normalt anbefale å se på D7 232bar/300bar flaskesett som er en del kortere. Er du høyere enn 170 centimeter og skal ha et mindre flaskesett ville vi selv ikke vurdert noe annet enn disse D8,5 232bar flaskesettene. 

D12 flaskesett brukes også mye på fritidsdykk siden de pga lengden gjerne har bedre balanse enn mindre flasker. Hvis du synes vekten på land er ok å håndtere så er D12 232bar flaskesettene sannsynligvis det mest allsidige dobbeltsettet, med praktisk bruksintervall i området 0 – 55 meter, eller ned til +/- 70 om du bruker en 80cf bunnstage i tillegg.

Til dypere dykking og dykking under tak, fysisk eller fysiologisk (dekompresjon) er dobbeltsett en nødvendighet. For dypere dykking med dekompresjon, penetrering på vrak og grottedykking bør det anvendes flaskesett med størrelse D12 232bar eller større for å ha tilstrekkelig med gass både til fornuftig bunntid og ikke minst en forsvarlig gassreserve.

Pga økt behov for backup gass (og bunngass for den saks skyld) ved dykking på større dybder bør det anvendes flaskesett med større volum, så som D16 232bar & D18 232bar som er spesielt populære blant norske grottedykkere. Eventuelt et D12 sett + 80cf bunnstage. 

Trim & Balanse

Med dobbeltsett kan det kreve litt større innsats for å oppnå god trim enn tilfellet er med enkeltfasker.
En del flaskesett er «kjent» for å ha ugunstige egenskaper i forhold til avveing og/eller trim. Det gjelder først og fremst:

  • D10 232bar – for tung i forhold til avveiing. Og vil normalt gjøre dykkeren mer «topptung» enn godt er, som vanskeliggjør god trim.
  • D10 300bar – samme som ovenfor, bare i enda større grad – særlig med  tanke på avveiing.
  • D15 200/232bar – korte flasker i forhold til vekten, som vanskeliggjør god trim.
  • (D7 300bar kan også være vrien/gjøre mange fremtung/topptung, men her virker det å være veldig store individuelle variasjoner og det altoverveiende flertallet av dykkere som har denne type dobbeltsett ser ut til å trives bra med og få til god avslappet trim med flaskesettet.)

De minste dobbeltsettene er kompakt og sitter så tett på kroppen at det er relativt uproblematisk med hensyn til trim. Så kompakte sett vil i veldig liten grad motarbeide den stillingen dykkeren ønsker å innta. At flaskene har liten diameter (140mm) gjør også at de i forhold til volum relativt sett er lange.

D8,5 og D12 flaskesett dekker mye de samme bruksområdet, og av de to vil normalt D12 sett pga lengden på flaskene være enklere å balansere med hensyn til horisontal trim i vannet.

Ulike produsenter anvender forskjellig produksjonsteknikk. Faber flasker blir av den grunn relativt sett mer topptung enn Worthington (Heiser) og Eurocylinder flasker, som i utgangspunktet er en lite ønskelig egenskap.

Flasker fra Worthington har i tillegg høyere egenvekt, hovedsaklig ekstra vekt i bunn av flasken, enn alternativene og sparer dykkeren derfor normalt for noe bly sammenlignet med alternativene.

D16 flaskesettet har kopiert egenskapene til de amerikanske PST 104cf flasker som pga balansen i settet er et av de mest populære og mest brukte flaskesettene i USA.

D18 flaskesett har lengde som medvirker til å gjøre det enklere å har horisontal trim under dykking. Vekten eliminerer som regel mer eller mindre behovet for ekstra bly. Dykkere som til vanlig generelt bruker lite bly kan opplever å måtte anvende flaskesettet sammen med en aluminiumsbakplate for å ikke bli overvektet med for mye negativ oppdrift i starten av dykket.