Tuna Hästberg – Gruvedykking

Tune Hästberg – Gruvedykking

Tuna Hästberg er en enorm vannfyllt gruve i Sverige. Utstyr må fraktes 80m ned under bakken ved hjelp av en utstyrsheis. Vannspesilet ligger på 90m og første nivå i gruven ligger på 30m vanndybde. Dette er en unik gruve siden den kan dykkes av de uten grottesertifisering. Dette er fordi det er enorme rom over vannspeilet som sportsdykkere kan nyte.