Jordtulla – Grotteprosjekt

Jordtulla – Grotteutforskning

Jordtulla ble første gang dykket i 1985 av et norsk-britisk team bestående av blant annet Ronny, Dag og Stein. Grotten har så vidt vi vet ligget urørt siden den tid frem til det i 2016 ble gjennomført en dagstur med rekognosering der seks personer bar utstyr til to dykkere. De dykket da ca 200m inn i grotten og la et grunnlag for en ekspedisjon påfølgende år. Ekspedisjonen ble kansellert grunnet kraftig vannføring.

Johannes, Christian og jeg hadde planlagt en «norwegian cave tour» og pakket bilene med alt fra sidemount til rebreathere for å helgardere oss. Vi ankom Litjåga og fikk oss en overraskelse med høy vannføring som gjorde muligheten for å dykke nærmest umulig. Da bar det ganske raskt opp til Glomdalen for å se på Jordtulla. Etter å ha båret opp over hundre kilo hver med utstyr i 2,5 km til utløpet av grotten var vi endelig klare for å dykke. Det var kraftig strøm de to første dagene som bar på diverse utfordringer, men det roet seg litt ned til dag tre som gjorde at vi kom frem til «mellomgrotta» og med kun et par hundre meter igjen til innløpet som vi kom igjennom på dykkedag 4. Delen fra innløpet til «mellomgrotta» har blankskurt marmor og fantastiske formasjoner som er det fineste partiet av en grotte jeg har sett hittil i min tid som grottedykker.

Kombinasjonen av mye strøm, linelegging og oppmåling av grotten førte til at film og bilder ikke fikk prioritet, men vi fikk til å produsere nok materiale til å klippe sammen en liten video av vårt lille prosjekt.