FUE kunnskapsbank

Riktig oppstigningshastighet

Riktig oppstigningshastighet

Den største gevinsten ved kontrollerte oppstigninger har du over tid.
Under oppstigning og etter endt dykk frigjør kroppen nitrogen (inertgass) som kroppen har tatt opp under dykket ut av vev, gjennom blodet til lungene og pustes ut. Redusert oppstigningshastighet minsker risikoen for at kroppen utsetter, eller enda bedre - eliminerer, dannelse bobler i blodstrømmen. 

Fue.no - Riktig oppstignigshastighetBobler i blodet utløser en immunreaksjon i kroppen som du helt eller delvis kan unngå med å gjøre riktig oppstigning. Over tid vil det medføre mindre fysiologisk stress og belastning på kroppen.

En umiddelbar effekt du kan få av å gjøre riktige oppstigning er mindre tretthet og hodepine etter dykk. Tretthet omtales ofte som symptom på subklinisk trykkfallsyke. Subklinisk trykkfallsyke er pr definisjon egentlig trykkfallsyke, men går over uten behandling.
Det kan med andre ord være du allerede har hatt trykkfallsyke uten at du har tenkt på det på den måten ?

At du unngår subklinisk trykkfallsyke er sannsynligvis grunnen til at dykkere som går over til å dykke samme dykkeprofiler med nitrox som de tidligere dykket med luft rapporterer at de føler seg kvikkere og lettere i kroppen etter endt dykk.
Å fylle nitrox er billig og tilgjengelighet av både kurs og fyllesteder er så stor at det ikke finnes gode grunner for å ikke helt kutte ut dykking med luft. 

Hodepine, for så vidt også tretthet, er imidlertid som regel oftest et resultat av opphoping av CO2 som blant annet skyldes tettheten i gassen du puster (luft/nitrox). CO2 opphoping unngår du best med å være i god fysisk form, strømlinjeforme utstyret ditt, ha riktig pusteteknikk/ikke sparepuste, god oppdriftskontroll og trim og puste en gass med lavere tetthet enn luft/nitrox når du begynner å bevege deg ned rundt 30 meter og dypere. Altså å dykke med en pustegass som både er oksygen- og heliumberiket, som gjerne kalles TriOx i vanlig fritidsdykkesammenheng.

Fue.no - Dykkeopplæring med GUE

Dykkere rapporterer samme effekt ved overgang fra nitrox til trimix som de gjør fra luft til nitrox. Nytten av redusert tetthet i pustegass og dermed mindre opphoping av CO2 særlig ved dypere dykking, men også innenfor sportsdykkegrenser er ganske udiskutabel (for alle andre enn dem som skal forsvare hvorfor de dykker dypt med gårsdagens redskap, luft).

Mange tror dykking med Helium i pustegassen er komplisert og krever flere nivåer med kurs før du kan gi kroppen din en snillere gass å puste. At folk har opplevd det som komplisert skyldtes ikke andre faktorer enn de som laget alternativene for opplæring som fantes før kunne og skjønte for lite. Du finner disse alternativene fremdeles, men nå kan du få bedre opplæring om dykking med heliumbaserte pustegasser fra andre steder som har mer kunnskap og bedre kursopplegg.

Lære mer om bruk av heliumberikete pustegasser til fritidsdykking. 

Fue.no - Kontrollert og langsom oppstigningshastighetHva er riktig oppstigningshastighet ?

Det er et spørsmål det ikke finnes noe fasit svar med to streker under svaret.
Det finnes imidlertid til dels mye kunnskap om hva som er for hurtig oppstigning, hvordan og hvorfor dette er skadelig for kroppen. Og vi vet hvordan vi kan begrense denne skaden.

Problemet med hurtige oppstigninger er at det bidrar til å fø boblefrø (micronuclei) med inertgass (nitrogen/helium) slik at det dannes mikrobobler, som forenklet kan kalles for et forstadie til trykkfallsyke.

Selv om det er relativt sjelden med mye mikrobobler på "snille" kosedykk risikerer du å få et godt boble rush hvis du f.eks følger en 18m/minuttet oppstigningshastighet fra maksdybde til det anbefalte sikkerhetsstoppet. Denne problematikken er så pass reelt at PADI f.eks la til et sikkerhetsstopp på 5 meter 3 minutter for å få bedre resultater på Doppler undesøkelsene de gjorde under utprøvingen av sin tabell.

En bedre måten å behandle mikrobobledannelse på er selvfølgelig, som med alle andre dykkerelaterte problemstillinger, å forebygge at de oppstår, istedenfor å reparere skaden med sikkerhetsstopp etter du først har skapt den.

Måten du forebygger mirkobobledannelse er enkel:

  • Redusert oppstigninghastighet
  • Korte pauser på dypere deler av oppstigningen
  • God fysisk form 

En oppstigning vil da typisk se slik ut:

  • Redusert oppstigningshastighet, 9m/min, fra bunn til første stopp
  • Første dypstopp (egentlig en pause) på 80% av omgivelsestrykk på maksdybde
  • Pauser ("stop and go") hver tredje meter fra første pause. Oppstigningshastigheten reduseres til noe mellom 6-9m/min for denne mellomste delen av oppstigningen.
  • "Minimum dekompresjon" - stopp på 9m - 1 min / 6m - 1 min / 3m - 1 min

(Om det virker fremmed og "teknisk" med bruken av begrepet minimum dekompresjon kan du se på dette som en jevn oppstigningshastighet på 3m/min fra 9m til overflaten.)

Fue.no - Oppstigning fra Oldenburg

Med andre ord:
9m/min oppstigninshastighet til første dypstopp / halvparten av maksdybden.
6m/min oppstigninshastighet fra første dypstopp til 9m.
3m/min oppstigninshastighet fra 9m til overflaten.

Den totale tiden du bruker på en oppstigning vil ikke være vesentlig forskjellig fra andre metoder. Den største forskjellen er at du reduserer omgivelsestrykket på en jevnere måte, slik at kroppen gis bedre forutsettninger for å "henge med i svingene" under oppstigningen. En slik oppstigning er også enklere å kontrollere.

 

 

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.