FUE kunnskapsbank

Pusteventiler

Pusteventiler


Pålitelighet, pustekomfort og frostbeskyttelse bør telle blant de viktigste kriterier for å velge pusteventiler.

Muligheten for ryddig slangeføring fra førstetrinnet er også et moment som det bør tas hensyn til. Det produseres veldig mange bra pusteventiler, så er siste kriterie vi anbefaler å vektlegge er "hva slags produsent/merke er mest utbredt der jeg dykker". Både for å sikre god tilgang på periodisk vedlikehold/service og fordi det øker sannsynligheten for at du kan få lokal og hurtig hjelp dersom du behøver en reservedel eller noe er galt og behøver justering. Det momentet trekker særlig i fordel av Apeks i Norge og Europa, men også Scubapro/Halcyon ventiler har et stort utbygget servicenettverk lokalt. Samtidig som Scubapro/Halcyon har bedre tilgang på service under feriereiser i Asia, Australia og på det amerikanske kontinentet.

For vår egen del dykker vi med en rekke forskjellige modeller fra både Apeks og Scubapro. Når det gjelder ventilsett til bruk på bakgassen er det nærmest en 50/50 split mellom ulike Scubapro og Apeks modeller. For deko-/stageventilsett sin del er det praktisk talt 100% Apeks DS4/XTX50 kombinasjoner vi benytter. Skole- og utleieutstyret er utstyrt med Halcyon ventiler. Det er viktig at vi aktivt bruker ventilene som vi tilbyr gjennom butikken. Både for å bygge erfaring med funksjon og pålitelighet, men også for å bli vant med hvilke særegenheter de forskjellige merker og modeller har i forhold til justering, småfeil og generell service. I sum håper vi det skal sette oss bedre istand til å gi deg gode råd i forbindelse med kjøp av pusteventiler, så vel som god erfaring og godt med mengdetrening så vi kan utføre service med høy kvalitet på ventilene du kjøper fra oss.

I tillegg til informasjonen du finner i artikkelen her, vil du finne mer beskrivelser, bilder, osv for de ulike modellene på produsentenes hjemmesider:

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Scubapro Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Halcyon

Apeks førstetrinn

Alle Apeks førstetrinn deler de samme viktigste hovedegenskapene:

 • Balansert membranstyrt førstetrinnFue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks DS4
 • Lukket balanseringskammer for omgivelsestrykk
 • Justerbart mellomtrykk
 • Alle førstetrinn vi leverer kommer standard med universal DIN 200/300 bar skrukobling
  (noen av bildene på siden viser førstetrinn med klokobling)
 • Bruker samme service kit, og de fleste innvendige deler kan byttes omhverandre mellom førstetrinn med forskjellig modellnavn

Apeks DS4 førstetrinn har samme høye kvalitet som øvrige Apeks 1.trinn, og er kanskje det mest brukte førstetrinn blant tekniske dykkere i Europa.
DS4 har ett standard uttak for høytrykkslange og fire standard uttak for lavtrykkslanger.
DS4 har den samme gode frostbeskyttelse som øvrige Apeks 1.trinn og leverer mer enn tilstrekkelig med luft/gass enten du plukker kamskjell på 15 meters dybde eller dykker 90 meters vrakdykk.
DS4 gir ryddig slangeføring til enkeltflasker, dobbeltsett og stage-/dekoflasker.

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks DSTApeks DST førstetrinn har historisk vært populær til bruk på stage-/dekoventiler og på ventilsett til dykking med enkeltflaske. Kanskje først og fremst fordi det har vært solgt i de rimeligste og mest tilgjengelige "pustepakkene" fra Apeks. Populariteten på stage-/dekoventilsett kan også tilskrives at lavtrykksuttakene sitter på en separat del som kan roteres 360'. Den funksjonen har noen fordeler til deko-/stageventilsett siden det gir mulighet til å benytte en kortere slange og ha minst mulig belastning på slangen til andretrinnet enten den er "parkert" eller i bruk.
Slik DST førstetrinn blir konfigurert på dobbeltsett ville den roterende delen bli plassert relativt utsatt for støt og skade. Normalt ikke noe problem ved dykking i åpent vann, men under tak i grotter og på vrak kan det være smart å ta hensyn til, ved å velge en annen type førstetrinn.

DST har to standard høytrykksuttak og fire standard lavtrykksuttak.
(Vi har valgt å ikke lagerføre/promotere denne modellen fra Apeks fordi den egentlig ikke tilfører noe annet/mer/bedre enn de øvrige modellene Apeks produserer gjør like bra eller bedre.)

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks Tek 3Apeks Tek 3 førstetrinn er ventiler Apeks har laget spesifikt for bruk med dobbeltsett.

Innmat og alle slitedeler er standard Apeks kvalitet og pålitelighet, mens selve  utførelsen av førstetrinnet og hvordan høytrykk og lavtrykksuttakene er vinklet ut fra førstetrinnet er forskjellig. Tek 3 førstetrinnene kommer med en dedikert venstrepost og en dedikert høyrepost. Alle uttakene kommer fra samme side, slik at slangene rutes nedover og blir beskyttet og skjult mellom dykkerens rygg/vinge og flaskesettet. Løsningen fungerer veldig bra til konfigurering av ventilsettt til dobbeltsett. Hvert av førstetrinnene har 1stk standard HP uttak og 3stk standard LP uttak.

(En liten ting som kan være greit å være obs på er at disse dedikerte venstre- og høyrepostene kun har 3 lavtrykksuttak (imotsetning til fire som er vanlig og fem som noen førstetrinn leveres med), som betyr at du vil være ett lavtrykksuttak "short" hvis du prøver å konfigurere ett av Tek 3 førstetrinnene til dykking med enkeltflaske og tørrdrakt. Siden Tek 3 førstetrinnene er laget spesielt for dobbeltsettdykking vil det i praksis ikke være noe problem)

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks FSTApeks FST førstetrinn gir god slangeføring til dykking både med enkeltflaske og dobbeltsett. Særlig toppmodellen FSR legger godt til rette for god slangeføring på dobbeltsett av disse to. Til dykking med enkeltflaske gjør begge førstetrinnene en veldig god jobb i forhold til slangeføring.

I tillegg til god strømlinjeforming og ingen slanger som stikker ut og kan hekte i noe, gir bedre slangeføring mindre belastning og "stress" på slangene slik at slitasjen reduseres. 
Foruten fordelen i forhold til slangeføring er den eneste vesentlige forskjellen fra andre Apeks modeller design og finish. FST førstetrinnet er det eneste førstetrinnet fra Apeks som har matt kromfinish. 
Til deko-/stage formål har FST ingen spesielle fordeler over en Apeks DS4.

FST har to standard (7/16) uttrykk for høytrykkslanger og fire standard (3/8') uttak for lavtrykkslanger.
(NB! Leveres med universal DIN 200/300 bar skrukobling, ikke klokobling som vist på bildet.)

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks FSRApeks FSR førstetrinn, som er toppmodellen til Apeks gir også den beste slangeføringen til dykking med både enkeltflasker og dobbeltsett (sammen med Tek 3 førstetrinnene) blant modellene Apeks produserer.  

I tillegg til god strømlinjeforming og ingen slanger som stikker ut og kan hekte i noe, gir bedre slangeføring mindre "stress" på slangene og forebygger slitasje. Foruten fordelen i forhold til slangeføring er den eneste vesentlige forskjellen fra andre Apeks modeller design og finish. 

Til deko-/stage formål har ikke FSR noen spesielle fordeler over DS4 og DST.
FSR har to standard (7/16') uttak for høytrykk og fire standard (3/8') uttak for lavtrykk.

Scubapro førstetrinn

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Scubapro Mk17Scubapro er en av de som har holdt lengst på med utvikling og produksjon av ventilsett for dykking. De holder en rekke patenter og står bak en rekke design som i dag har blitt standard hos de fleste ventilprodusentene. Scubapro er fremdeles den mest innovative produsenten av ventilsett og er anerkjent for sin høye kvalitet, høye pålitelighet og sitt gode design.
Felles for alle førstetrinnene vi selger fra Scubapro er at de leveres standard med universal 200/300 bar skrukobling.
(Vi beklager at noen av produktbildene kun finnes med klokobling.)

Scubapro Mk17 førstetrinn

 • Balansert membranstyrt førstetrinn
 • Lukket balanseringskammer for omgivelsestrykk
 • Justerbart mellomtrykk
 • Universal DIN 200/300 bar skrukobling

Mk17 er et membranstyrt førstetrinn med lukket design (tørt balanseringskammer). Generelt er det antatt at design med lukkete membranbaserte førstetrinn gir de beste kaldtvannsegenskapene. Det var kanskje særlig sant for 5-10 år tilbake i tid og tidligere. I dag fungerer de beste stempelstyrte førstetrinnene også tilsvarende bra i kaldt vann. Med maks ytelse på 8000 liter gass pr minutt er det ingen andre membranstyrte førstetrinn kan levere like høy "flow" av gass som Scubapro Mk17. Det er en av flere faktorer som bidrar til lav pustemotstand i ventilsett som benytter dette førstetrinnet. Når førstetrinn har høy leveringkapasitet for gass faller mellomtrykket i førstetrinnet mindre når dykkeren trekker pusten, og siden mellomtrykket holder seg høyere og mer stabilt gjennom hele pustesyklusen vil det redusere pustemotstanden og bidra til økt pustekomfort.

Førstetrinnet har 4 standard (3/8') uttak til lavtrykksslanger og 2 standard (7/16) uttak for høytrykksslanger. Ventilsettet gir bra slangeføring særlig på enkeltflasker og til stage-/dekoventilsett, men fungerer også bra på dobbeltsett (tilsvarende de beste Apeks førstetrinnene, men ikke fult så bra som Scubapro sitt Mk25 førstetrinn).

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Scubapro Mk25Scubapro Mk25

 • Balansert stempelstyrt førstetrinn
 • Åpent balanseringskammer for omgivelsestrykk
 • Designet med "kjøleribber" for å hente ut enda mer varme fra vannet som bidrar til å redusere nedkjøling i førstetrinnet
 • Justerbart mellomtrykk
 • Universal DIN 200/300 bar skrukobling
 • Ideell slangeføring for dobbeltsett

Scubapro sitt Mk25 er det førstetrinnet på markedet med dessidert best ytelsestall. En rekke modifikasjoner har blitt gjort på det opprinnelige balanserte stempelstyrte designet for å kunne levere 10.000 liter gass pr minutt og for å gi like god pålitelighet i kaldt vann.
Av de ventilsett vi selv bruker som ikke er Apeks, så er alle ventilsettene basert på Mk25 førstetrinn sammen med forskjellige (S600 og G250) andretrinn.

Halcyon førstetrinn

Halcyon H-50D

Fue.no - Produktveiledning for pusteventiler - Halcyon H-50D Membranstyrte førstetrinn med lukket balanseringskammer har rykte på seg for å være særlig godt egnet for dykking i kaldt vann.
Det er i grunnen ikke noe spesiell grunn for å skille mellom førstetrinn til bruk på enkeltflasker og dobbeltsett, med unntak av slangeføring. H-50D gir særlig god slangeføring på enkeltflasker, og vil sannsynligvis bli mest brukt for det formålet. I tillegg gir førstetrinnet også gir god slangeføring på dobbeltsett, bare ikke fult så god som H-75P.

Halcyon H-75P 

Fue.no -  Produktveiledning for pusteventiler - Halcyon H-75pEt stempelstyrt førstetrinn 

Halcyon sin H-75P gir samme overlegne slangekonfigurasjon til dobbeltsett som Scubapro Mk25.
Kaldtvannsegenskapene til moderne stempelstyrte førstetrinn er også høy. Både butikksjefen vår og dalig leder har bare positiv erfaring med sine stempelstyrte førstetrinn og vinterbruk her hjemme. 

Apeks andretrinn

De forskjellige andretrinnene fra Apeks er også mer eller mindre identisk uavhengig av modell nummer og generasjon (XTX, ATX og TX serie):

 • Pneumatisk balansert
 • Varmeveksler for frostbeskyttelse
 • Venturi justering
 • Bruker samme service kit, og alle innvendige deler kan byttes om hverandre mellom andretrinn av forskjellig modell
 • Kan konfigureres både slik at slangen fra førstetrinnet kommer inn fra høyre side (standard) eller fra venstre side (praktisk for noen spesielle applikasjoner, som side-mount dykking)

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks XTX40Apeks XTX40 andretrinn. Den enkleste måten å beskrive XTX40 andretrinnet er å si at det i all hovedsak er identisk med de øvrige andretrinn i XTX serien som har høyere modellnummer. Alle deler som er relatert til ventilens funksjon er identiske og kan flyttes mellom de forskjellige modeller.
Men, i motsetning til andretrinn i XTX serien med høyere modellnummer (50, 100 og 200) har ikke ATX40 justeringsmulighet for pustemotstand (såkalt cracking resistance) som du kan operere under selve dykket.

Utenom det er det kun estetiske forskjeller mellom XTX40 og modeller med høyere modellnummer. XTX40 andre trinnet har selvfølgelig såkalt Venturi justering som hjelper å begrense faren for free flow i overflaten og under dykket mens ventilen ikke er i bruk (typisk backup ventil). 

Mer eller mindre alle ventiler fra ulike produsenter har denne venturi justeringsmuligheten. Det som skiller er altså primært denne ene justeringsmuligheten. Ellers har ventilen identisk byggekvalitet, egenskaper, pålitelighet, osv. 

Nytt med alle XTX 2.trinn er at du kan velge mellom en kompakt eller bred "boblespreder" for utpusten. En bredere boblespreder reduserer muligheten for at bobler flyter opp i synsfeltet som kan være upraktisk ifm fotografering. Vår erfaring med kompakte boblespredere tilsier at også de gjør en god jobb med å holde bobler ute av synsfeltet.

Bred boblespreder er standard på alle primærventiler. Kompakt boblespreder er standard på alle backupventiler / octopus'er. Som separate 2.trinn leveres XTX40 2.trinn standard med kompakt boblespreder, mens XTX50/100/200 leveres med bred boblespreder. Ønsker du noe annet er det mulig å spesifisere ved bestilling. 

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks XTX50Apeks XTX50 andretrinn er sannsynligvis det mest brukte og mest populære andretrinnet i Europa. 

Det har helt identisk frostbeskyttelse og prestasjoner som de øvrige modeller med høyere modellnummer, bare med en lavere prislapp og de litt forskjell på utvendige plastdetaljer som er ikke er relevant for funksjon og kvalitet. XTX50 har i likhet med de høyere modellnumrene denne justeringsskruen for "Cracking ressistance" som skiller XTX40 fra de øvrige andretrinnene fra Apeks.

 • Pustekomfort
 • Frostbeskyttelse / kaldtvanns egenskaper
 • Justeringsmuligheter under dykket
 • Cracking ressistance
 • Venturi justering
 • Pålitelighet

Apeks XTX50 er vår klare anbefaling som "godt kjøp" og "mest fornuftig kjøp" både som primærventil, backupventil og ventil til deko-/stage ventilsett. 

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Apeks XTX100 og XTX200 andretrinnXTX100 og XTX200 andretrinn er identisk i funksjon og egenskaper. Det eneste som skiller er noen estetiske Apeks XTX50 2.trinnforskjeller. 

Nytt med alle XTX 2.trinn er at du kan velge mellom en kompakt eller bred "boblespreder" for utpusten. En bredere boblespreder reduserer muligheten for at bobler flyter opp i synsfeltet som kan være upraktisk ifm fotografering. Vår erfaring med kompakte boblespredere tilsier at også de gjør en god jobb med å holde bobler ute av synsfeltet.
Bred boblespreder er standard på alle primærventiler. Kompakt boblespreder er standard på alle backupventiler / octopus'er.

Som separate 2.trinn leveres XTX40 2.trinn standard med kompakt boblespreder, mens XTX50/100/200 levered med bred boblespreder. Ønsker du noe annet er det mulig å spesifisere ved bestilling. 

Apeks XTX20 andretrinn er ikke designet eller godkjent for dykking i vanntemperatur lavere enn 10 grader. Siden vi holder til i Norge har vi valgt å ikke lagerføre/promotere denne modellen. Prisforskjellen opp til en XTX40 som er designet og godkjent for dykking i kaldt vann er bortimot ingenting, så det er relativt enkelt å gi en anbefaling om å styre unna XTX20 andretrinnet enten det er til det ene eller andre formålet og heller se på en av andretrinnene XTX50/100/200 som er designet for dykking i kaldt vann når du skal kjøpe ventiler.

Scubapro andretrinn 

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Scubapro S600Scubapro S600 er en modell Scubapro har hatt i salg over lengre tid. Den har naturligvis blitt oppdatert og videreutviklet siden introduksjonen, senest nå i 2010. De opprinnelige Scubapro S600 andretrinnene ble levert med egenskaper i forhold til pustekomfort og egnethet til kaldtvannsdykking som satt en helt ny høyere standard i bransjen, og S600 fortsetter å være en av de få virkelig toppmodellene du finner på tvers av alle produsenter. Den eneste innvendingen vi har mot S600 andretrinn er at den er litt mer komplisert å ta service på enn for eksempel Apeks andretrinn som er veldig enkelt bygd opp.

S600 andretrinn har i 2010 blant annet blitt oppgradert med Scubapro sitt nye design på purge-knappen som innebærer en god forbedring i praktisk bruk sammenlignet med tidligere design som fantes på modellene S600 og S555.

Scubapro S600 andretrinn kan leveres sammen med både det membranstyrte Mk17 førstetrinnet (særlig bra til enkeltflaskeoppsett og deko-/stageflaskerigging) eller den stempelstyrte toppmodellen Mk25 førstetrinn som gir overlegen slangeføring til dobbeltsettoppsett og fungerer veldig bra til deko-/stageflaskerigging også.

 

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Scubapro A700Scubapro A700 ble lansert i 2009 og representerer noe helt unikt du ikke finner tilsvarende fra andre produsenter. A700 sin "all metal" konstruksjon bidrar til å gi andretrinnet spesielt gode kaldtvannsegenskaper, siden metallet i ventilen effektivt henter varme fra vannet i omgivelsene og varmer opp gassen som blir veldig kaldt i prosessen hvor den går fra å ha 50-300 bars trykk i flasken til å ha omgivelsestrykk når vi puster den inn fra andretrinnet. I testmaskiner viser også A700 ytelsestall som hever listen for hva som er mulig å få til med et balansert medstrøms design.

Den blankpolerte finishen er unektelig estetisk sett veldig pen, i tillegg til at metallkonstruksjonen gjør andretrinnet robust og slitesterkt. A700 andretrinn inkorporerer Scubapro sitt nye design på purge-knappen som innebærer en god forbedring i praktisk bruk sammenlignet med tidligere design som fantes på modellene S600 og S555.

Scubapro A700 andretrinn kan leveres sammen med både det membranstyrte Mk17 førstetrinnet (særlig bra til enkeltflaskeoppsett og deko-/stageflaskerigging) eller den stempelstyrte toppmodellen Mk25 førstetrinn som gir overlegen slangeføring til dobbeltsettoppsett og fungerer veldig bra til deko-/stageflaskerigging også.

Halcyon andretrinn

Halcyon Halo

Mens "markedet" i størst grad har etterspurt mindre og mindre fysisk størrelse på ventiler, finnes det fremdeles noen konstruksjonsmessig gode grunner for å beholde litt størrelse på andretrinnet. Det gir mulighet til å lage et andretrinn som har enda lavere motstand i forhold til å starte å levere gass, og det er en fordel du får full uttelling for med Halcyon sin Halo ventil. Pustekomforten gjør Halo andretrinnet til et godt valg på primærventil og andre ventiler du planlegger å puste lenge på.

Fue.no - Produktveiledning for pusteventiler - Halcyon Aura andretrinn

Halcyon Aura

Med sitt ubalanserte design og kompakte størrelse er Aura andretrinnet perfekt som backupventil. Den tar liten plass under haken/foran halsen og den aller viktigste egenskapen du har lyst på i en backupventil er at den fungerer når du behøver den. 

Fue.no - Produktveiledning for pusteventiler - Halcyon Aura andretrinn

Fue.no - Produktveiledning til pusteventiler - Årlig service og generelt vedlikeholdÅrlig service

Selv de mest pålitelige ventiler behøver regelmessig service.

God tilgang på periodisk vedlikehold og tilgang på reservedeler bør være et viktig kriterie når du skal kjøpe pusteventiler. Med normal bruk og godt vedlikehold er det ikke uvanlig at pusteventiler varer 10 + år, så både betydningen av god kvalitet på service og kostnaden ved årlig vedlikehold vil sannsynligvis over tid bli større enn den initielle investeringen.

Vi lagerfører reservedeler og tilbyr naturligvis service på alle pusteventiler vi selger, både lokalt i Oslo og for kunder som sender ventilene til oss. Ventiler som sendes til oss har en maks "snu-tid" på 3 dager før de er på vei tilbake til deg, så vi er trygger på at vi som servicetilbyder matcher eller overgår både kvaliteten og farten på ventilservice du ellers finner.

Vedlikehold av pusteventiler

Å ta godt vare på pusteventiler er veldig enkelt. I grunnen bare to ting du behøver å gjøre:

 • Unngå å få salt inn i førstetrinnet
 • Skyll av ferskvann fra førstetrinn, andretrinn (også innvendig), slanger og koblinger

Når det er kaldt i luften kan det være smart å sørge for at ventilsettet tørker skikkelig mellom bruk.

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.