FUE kunnskapsbank

Handlingsplan ved dykkeulykke

Handlingsplan ved dykkeulykke

Her kan du laste ned den handlingsplan vi har utarbeidet til bruk i forbindelse med vår egen dykking. Vi håper den er til god hjelp for deg og dem du dykker med enten du velger å bruke den "som den er" eller om dere bruker handlingsplanen vår som utgangspunkt for noe dere tilpasser.

PDF' dokument; Handlingsplan ved dykkeulykke

Vi anbefaler at du skriver ut et eksemplar av handlingsplanen på vannfast papir og oppbevarer sammen med førstehjelpsutstyret du har med ut når dere dykker. 

Fue.no - Handlingsplan ved dykkerulykkerHandlingsplanen er utarbeidet av Dykkelege og GUE Tech / Cave dykker Helle Midtgaard i samarbeid med Fue.no og DIR-miljøet i Oslo. Vi tar gjerne i mot spørsmål dersom det er noe du synes er uklart / ikke forstår, og tar mer enn gjerne i mot innspil til forbedring av handlingsplanen.

Forebygging

Den beste måten å håndtere ulykker på er som kjent å forebygge dem fra å oppstå. Vi tror at et større generelt fokus på forebygging, vedlikehold av rednings- og førstehjelpsferdigheter og arbeidet med handlingsplaner for håndtering av dykkeulykker sammen bidrar til en økt bevissthet, økt sikkerhetstenking og dermed færre uhell og nestenuhell.

Iløpet av kort tid vil artikkelen bli utvidet til å dekke emnene:

  •  Hva bør være tilgjengelig av førstehjelpsutstyr / hvor kan det kjøpes
  • Hvordan trene og vedlikeholde rednings- og førstehjelpsferdigheter

 

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.