FUE GUE Kurser

GUE Tech 2

Utforsk mer!

En større rekkevidde som dykker åpner for muligheter du ikke hadde tidligere. Det er veldig mage flotte opplevelser og spennende dykkeplasser som er forbeholdt de som dykker dypere enn 30m. Dette er også opplevelser som forsterkes ved at det er mer eksklusivt og givende ettersom det også krever mer innsats, planlegging og et høyere nivå av ferdigheter. Motivasjonen for å dykke dypere er forskjellig fra dykker til dykker, men felles for de fleste er et sterkt ønske om å kunne utforske mer av det havet skjuler for oss.

Når man dykker med betydelig dekompresjon over hodet er det selvsagt viktig at man har fått på plass de ferdighetene og den kunnskapen man trenger for å kunne løse og forebygge det som kan oppstå av situasjoner eller problemer. Instruktørene som underviser GUE Tekniske kurs har lang erfaring som instruktører og fremfor alt er de aktive dykkere på høyere nivå enn det de underviser. Det betyr at du som elev vil få svar basert på instruktørens egen erfaring i tilegg til den kunnskapen vi har kollektivt i GUE.

GUE Technical Diver Level 2

GUE Tech 2 er det andre kurset av av de tre tekniske kursene GUE har designet for å utdanne den "perfekte tekniske dykkeren".Vi bygger videre på ferdighetene du har lært på Tech 1 og den er erfaringen du har tilegnet deg mellom kursene. Det blir fokusert på økt effektivitet og høyere presisjon, som blir viktig når marginene er mindre og dybden større. Du vil lære å mestre opp til tre stage/deko flasker til bruk under bunn- og dekompresjonsfasen. Fra første dykk vil vi sette igang med krevende arbeidsoppgaver som inkluderer flaskerotasjon, komprimerte oppstigninger med gassbytter og problemløsning. Vi vil overtrene deg i å mestre mye utstyr og stress for at du skal ha mye kapasitet å gå på når du dykker reelle dykk. Under kurset gjør vi erfaringsdykk med flere forskjellige standardgasser og vi vil gradvis øke tid/dybde/dekompresjonseksponeringen vi gjør iløpet av erfaringsdykkene.

Tech 2 er ikke for alle. Dyp trimix dykking innebærer en reell risiko for lettere trykkfallsyker og det er en tilstedeverende risiko for mer alvorlige skader. Det er også viktig at man prioriterer denne dykkingen høyt nok til at man får videreutviklet seg i etterkant av kurset. Det krever en god del tid og ikke minst penger. Denne typen eksponeringer er lite tilgivende for rustne dykkere.

Forberedelser;
Det viktigste du gjør er å dykke mye i forkant av Tech 2. Gjør mange tekniske dykk og gjør noen treningsdykk hvor du fokuserer på presise oppstigninger med arbeidsoppgaver på hvert stopp. Det vanskeligste på Tech 2 er det samme som var vanskelig når du gikk Fundamentals og Tech 1. Det er oppdriftskontroll og trim du mister når kapasiteten er for lav til å mestre flaskene, gassbyttene, strømmen eller problemer i teamet. Det er derfor en god ide å trene på oppstigninger med flere stage/deko flasker og gjøre noe som krever en del oppmerksomhet på hvert stopp. Det viktigste er uantsett at du har dykket mye og føler at du er klar.

GUE Technical Diver Level 2 kurser

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.