FUE Kurser

GUE Cave 1/2

GUE Cave 1/2

Mens dykking som hobby blir markedsført som en aktivitet som alle kan delta i, stiller grottedykking vesentlig strengere krav til utøveren. Før du påbegynner grottedykkertreningen må du like deg godt under vann, være trygg på ulike situasjoner som kan oppstå og ha et høyt akvatisk komfortnivå. Du behøver solide grunnleggende dykkeferdigheter og ha god kapasitet til å utføre oppgaver under vann. En relativt bred dykkeerfaring fra dykking i åpent vann er også nødvendig.

Vi ønsker at du som skal delta på kursene har en genuin interesse og motivasjon for å lære ferdighetene som skal til for å dykke trygt i grottemiljøet. Grotter byr på nye opplevelser, men også nye utfordringer som skal håndteres. Etter endt opplæring må generelle dykkeferdigheter og grottespesifikke ferdigheter må vedlikeholdes og puttes i bruk for å utvikle og beholde ferdighetene som skal til for å drive med grottedykking på en trygg måte.

GUE sine Cave 1 og Cave 2 kursprogram vil gi deg et robust utgangspunkt, med kunnskapen og ferdighetene som må på plass i bunn for å starte å utforske grottemiljøet på en trygg og opplevelsrik måte. De fleste (alle?) opplever desuten at dykkingen deres generelt, også i sjøen eller innlands vann, har nytte av opplæringen, ferdighetene og terpingen som ligger i det å delta på grottedykkeropplæring.

Ingen grotter er like og GUE har i sine standarder krav om dykking i minst tre ulike grottesystemer for å få variert erfaring. Per i dag blir det krevende med tanke på logistikken siden det kun er to grotter som ligger i relativ nærhet til hverandre (Plura og Litjåga). Derfor er det vanlig at man velger å ta kurset utenlands og eksempler på det er Florida, Mexico, Spania, Frankrike og Sardinia.

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.