FUE Kurser

Grunnkurs i dykking

Grunnkurs med Fue.no

Vi har lagt stor vekt på at vårt grunnkurstilbud skal tilføre noe til markedet i Oslo og være forskjellig fra eksisterende tilbud på en måte mange vil finne tiltrekkende. Det er særlig fire faktorer med betydning for din læring som vi legger stor vekt på:

  • Små gruppestørrelser. Alle våre grunnkurs har 4 deltagere som maks gruppestørrelse. Mindre grupper gir bedre forutsetninger for å kunne følge opp hver og en indviduelt både på teoridelen av kurset og den praktiske dykkedelen.
  • Flere dykk med mer tid til fokus på praksisk dykking og dykkeferdigheter 
  • Du lærer å dykke med en mer effektiv og sikker utstyrskonfigurasjon, som gjør det enklere å ha gode og gøye dykkeopplevelser.
  • Opplæringen er team-orientert og du lærer standardiserte prosedyrer for planlegging, gjennomføring og håntering av uforutsette hendelser slik at du og dine dykkebuddies kan gjennomføre dykk enklere, med høyere sikkerhet og kan fokusere på opplevelsen.

Vi tror at dykking din blir både gøyere, definitivt mer sikkert og mer utbytterikt dersom du forstår den nødvendige teorien som ligger i bunn for dykking og får tid og anledning under kurset til å utvikle gode grunnleggende dykkeferdigheter.

Det finnes god statistikk som viser at ca halvparten av dem som tar et dykkekurs fortsetter ikke med dykking etter kurset, og etter kun noen få år er 90% av dykkerne som tok kurs borte. Vi er overbevist om at mye av årsaken til dette kan rettes opp gjennom bedre og mer grundige grunnkurs. For oss fremstår det i grunnen som ganske logisk at dersom mestrings- og kunnskapsnivået er for lavt, så vil dykkere både oppleve mer usikkerhet knyttet til sine første selvstendige dykk og bruke så mye tid og energi på utstyrskontroll og grunnleggende dykketeknikk at de ikke får opplevd og fokusert på det som gjør dykking moro under vann.

Disse tingene lar seg adressere gjennom bedre grunnleggende opplæring og vi er overbevist om at dykking vil være mer moro for de som behersker de nødvendige grunnleggende elementene. Vi synes dykkekurs skal være et sted hvor du lærer å dykke, ikke bare et sted hvor du får en smakebit før du drar ut og (forhåpentlig) finner ut av det på egenhånd.

Utgangspunktet vårt er ganske enkelt:

"Hva skal til for at kunnskaps- og mestringsnivået etter endt opplæring skal være godt nok til at hver og en kan
dra ut å utforske undervannsverden på egenhånd og ha gode positive dykkeopplevelser."

Vi har sett fullstendig bort fra hvor korte eller billige kurs det er mulig å finne i vårt nærområde, eller Norge generelt og laget et tilbud for de som ønsker å lære seg det alle grunnkurs i dykking etter vår erfaring bør inneholde..

Påmelding: Ring oss på 4101 2222 eller send din påmelding til oss på info@fue.no.
Dersom ikke noen datoene ovenfor passer for deg, men du ønsker at vi skal ta kontakt med deg etter hvert som vi setter opp nye kurs eller forandrer på eksisterende kurs, ta kontakt med oss på info@fue.no.
Vi setter gjerne opp GUE Rec2/3 kurs der du bor også. Ta kontakt så blir vi enig om datoer som passer. 

GUE grunnkurs

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.