FUE kunnskapsbank

Dykkeforberedelser

Dykkeforberedelser

Fue.no - DykkeplanleggingI videste betydning inkluderer dykkeplanlegging kosthold, trening, m.m som kanskje ikke alltid har fått like sterkt fokus som utstyr, utstyrskonfigurasjon, kursing, ferdigheter og mer teoretiske spørsmål om dykkefyriologi og dekompresjonsteori.Hvilke kunnskaper dykkerene har, dykkerenes erfaring, fysisk form, hvilket utstyr og pustegasser som er tilgjengelig, vedlikehold av utstyr, osv er naturligvis også viktige faktorer som danner grunnlag for hvordan dykk vi kan og bør planlegges.  

Ofte blir dykkeplanlegging redusert til å finne en buddy og dykke med, et sted å dykke og en kort utstyrssjekk før dykket starter. Denne artikkelen gir en del forslag til momenter som kan være nyttig å inkludere i prosessen mellom at det avtales dykking med buddy og dykket starter.GUE EDGE

GUE EDGE er et praktisk planleggingsverktøy for å huske på å touche de viktigste momentene i forkant av et spesifikt dykk. Hver av bokstavene er gitt forskjellige momenter vi som regel har nytte av å diskutere og avtale mellom oss før vi hopper i vannet og starter dykket.

Goal or Dive objectives
Hva ønsker vi å se, gjøre og oppnå på dettFue.no - Klar til ihopp!e dykket? 

Unified team strategy and sequence
Hvem har ansvaret for hvilken oppgaver? f.eks fotograf, modell, skyte bøye, ansvar for navigasjon, m.m 

Equipment match
Snakke gjennom utstyrskonfigurasjonen i team'et fra topp til tå og sjekke at vi har husket å ta med alt, har plassert det på rett sted og at det fungerer 

Exposure, depth and time
Det kan være forskjellige faktorer som styrer dybde og tid. Alt fra dykkernes erfaring, tilgjengelige pustegasser, temperatur i vannet, m.m 

Decompression profile
Alt fra en vanlig kontrollert oppstigning fra vanlige fritidsdykk, til dekompresjonsplan med en eller flere gassbytter.

Gas strategies and reserve
Minimum-gassreserve, kan vi bruke alt eller når må vi snu dykket for å komme tilbake der vi startet? 

Environmental and safety conserns
Hvordan siktforhold på overflaten (tåke/regn), strøm, bølgehøyde, overflatesupport, m.m påvirker dykkesikkerheten er viktig å vektlegge. 

V-drill

Fue.no - Kransjekk før ihopp

Valve drill, eller kransjekk på godt norsk, finnes i en modifisert og en full versjon.

Modifisert kransjekk har to formål

  • Sjekke at vi kan nå alle kraner etter vi har fått utstyret på
  • Sjekke at alle kraner er åpen før dykket starter

Modifiserte V-drill utføres alltid umiddelbart før vi hopper i vannet, for å unngå ubehagelige overraskelser. Det kan være en fordel å gjenta sjekken i vannet for å verifisere at alle kraner kan nås før dykket begynner. Dersom du går ut fra land, typisk strand eller lignende, kan den modifiserte V-drill'en naturligvis også gjøres i vannet.

Full v-drill uføres på grunnt vann (3 - 9m) og innebærer at alle kraner stenges og åpnes i rekkefølge fra høyre til venstre. Hensikten er å trene opp muskelminnet slik at feil og problemer som eventuelt oppstår med kraner og pusteventiler kan løses på en effektiv og sikker måte.

Det er viktig å forstå hvordan gassflyten i et manifold går, og hvordan den endres når vi stenger og åpner kranene før vi begynner å øve på V-drills under vann.

Det er utrolig fort gjort å skru seg vekk på en V-drill. V-drill bør derfor aldri utføres uten at buddy som kan og forstår hva en V-drill er for noe følger godt med, kan fange opp hvis en glemmer å åpne opp igjen en kran og eventuelt donere langslangen dersom vi bytter til en ventil som kommer fra en stengt kran.

S-drill

Fue.no - S-drill Safety drill finnes også i en modifisert og en full versjon.

Den modifiserte varianten har et formål

  • Sjekke at langslangen er fri til å donere, og ikke blir hindret av annet utstyr

Denne sjekken utføres alltid sammen med buddy/team enten umiddelbart før vi hopper i vannet, eller i overflaten før dykket startes.

Den fulle versjonen er en full gassdeling under vann. S-drill bør øves på jevnlig og alltid når vi dykker med nye buddies for å være sikker på at vi er istand til å yte effektiv assistanse under vann dersom det skulle oppstå problemer med gasstilførselen. Samme forsiktighetsregler gjelder for trening på S-drill som V-drill, grunt vann og buddy som er familiær med øvelsen.

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.