Fue´s Kvalitetsgaranti

Kvalitetsgaranti

Kvalitetsgaranti

  • Vi skal fortsette å levere og forbedre vår leveringspålitelighet som allerede er best i bransjen. (Gjennom 2018 ble mer enn 95% av bestillingene gjort i Fue.no sin nettbutikk sendt ut samme dag som vi mottok bestillingen.)
  • Utstyrsservice skal aldri ta mer enn 1 uke.
  • Du skal alltid bli behandlet profesjonelt og effektivt av vårt personale, uavhengig av hvilken kontaktform du benytter
Etablere kundeforhold
I måten vi arbeider og tenker på selger vi ikke "produkter", men etablerer og viderefører kundeforhold hver gang en ny kunde registrerer seg i butikken eller en eksisterende kunde kontakter oss gang nummer to, tre, osv. Poenget vårt med å formulere det vi holder på med på den måten er at det finnes en rekke faktorer som er viktig for din totalopplevelse som kunde hos oss. Vi har aldri definert spesifikke vekst-, omsetnings- og resultatmål i virksomheten vår, men heller fokusert på tre andre kriterier som vi har forsøkt å styre etter:

  • Våre kunder skal oppleve at vi tilbyr den beste veiledning og effektiv gjennomføring i forbindelse med kjøp
  • Våre kunder skal være de mest fornøyde kundene 6 måneder etter kjøp er gjennomført
  • Våre kunder skal være de mest fornøyde kundene 3 år etter kjøp er gjennomført
Vi ser relasjonen til våre kunder som et interessefelleskap og vi håper at måten vi opptrer på gjør at du sitter igjen med samme inntrykk etter du har vært i kontakt med oss.

Prosessen med å etablere kundeforhold starter allerede før vi vet hvem du er: ved at vi har tilrettelagt grundig produktinformasjon, har laget mer omfattende produktveiledninger for sentrale kategorier av produkter, har artikler med mer generell type informasjon og kunnskap om dykkeplanlegging, praktisk bruk av utstyret vi selger, osv.
Det er også viktig for oss å være tilgjengelig for spørsmål og svar på de spørsmålene du sitter med når du skal gå til anskaffelse av en ny utstyrskomponent, behøver service på utstyr du har, vurderer å melde deg på et av kursene vi tilbyr eller det gjelder en aktivitet vi skal gjennomføre. De forskjellige kontaktpunktene du har til oss er ved siden av butikken i våre åpningstider,  e-post (info@fue.no) og telefon 4101 2222.

Produktsortiment
Vår utvelgelse av produkter er en veldig selektiv prosess. Fra vårt perspektiv har vi og deg som kunde sammenfallende interesser når det gjelder hvilke produkter som bør finnes i sortimentet eller ikke. Selv om utstyr aldri kan erstatte dykkerens kunnskap, ferdigheter og holdninger vil funksjonelt utstyr som er konfigurert på en smart måte bidra til å øke både dykkeglede og sikkerheten ved dykking.
Det er like lite ønskelig fra vår side å bruke tid og resurser på håndtering av reklamasjon, utbedring av mangler, m.m som det er for deg å gå uten en eller flere utstyrskomponenter i kortere eller lengre tid. Så ved siden av funksjonalitet er kvalitet og pålitelighet et fokus like mye for oss som det er for deg.
Du skal kunne kjenne igjen utstyret vi selger på at det er funksjonelt, enkelt, pålitelig og robust.

Leveringspålitelighet
Da Fue.no ble etablert definerte vi hvilken forventning nettkunder har til leveringshastighet på denne måten: "En nettkunde vil helst ha de bestilte varene levert dagen før bestillingen ble gjort". Det gir noen utfordringer i forhold til 100% måloppnåelse fra vår side.... men det har medført at vårt fokus på godt logistikkarbeid har hatt høy prioritet. Finnes produktet i nettbutikken, må det finnes på lager.
Til tross for at vi har vokst mye både på totalvolum og på bredde i sortimentet siden den gang, har vi gjennom hele perioden hatt en leveringsdyktighet hvor mer enn 95% av bestillingene som blir gjort i nettbutikken sendes ut komplett samme dag som bestillingen blir gjort. Det er vanskelig å finne den type informasjon fra andre aktører både i inn- og utland, men basert på egne erfaringer som kunder og feedback fra venner, bekjente og kunder i butikk og på nett er vi praktisk talt helt sikker på at vår leveringspålitelighet er vesentlig bedre enn du finner noe annet sted i Europa.

Oppfølging etter kjøp
Dykkeutstyr skal som regel ha en praktisk bruksperiode som strekker seg over tid. Oppfølging etter kjøp kan dreie seg om alt fra periodisk vedlikehold til tilgang på reservedeler og naturligvis klarer heller ikke vi å eliminere reklamasjoner helt. Når du kjøper noe fra Fue.no kan du være trygg på at du raskt vil kunne få tak på nødvendige reservedeler, at det vil finnes god tilgang på periodisk vedlikehold og at eventuelle reklamasjoner vil bli håndtert på en effektiv og tilfredsstillende måte.
Du har sikkert opplevd mange ganger i ulike sammenhenger at feil/skader/mangler som i utgangspunktet har vært irriterende og lite imponerende, har blitt snudd til en positiv kjøpsopplevelse ved at din henvendelse har blitt møtt på en konstruktiv måte og mangelen blitt utbedret på en effektiv måte. Vi er ikke mindre våken enn at vi ser både betydningen av å gi deg skikkelig oppfølging etter kjøp, og mulighetene det gir oss for å bygge gode langsiktige relasjoner til våre kunder ved å håndtere oppfølging etter kjøp på en måte som møter og helst overgår dine forventninger.

Tilbakemeldinger fra deg
Vi ønsker at vår kvalitetsgaranti skal være mer enn bare fine ord. Servicenivået er et ledelsesansvar, så dersom du opplever at vi ikke lever opp til våre egne målsetninger ber vi deg beskrive din opplevelse på epost til info@fue.no eller ta kontakt pr telefon og be om å snakke med Daglig leder.

Velkommen som kunde hos Fue.no !

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.