Trykkprøving 3 - 20 liter

Trykkprøving 3 - 20 liter

9952
kr 650.00
Inklusive MVA

Trykkprøving av flaske, 3(,05) til 20 liter volum.

 

Når skal flasken trykkprøves
Det vanlige intervallet for trykkprøving av flasker i Norge er hvert annet år. Unntaket er for nye flasker som skal første gang trykkprøves 3 år etter produksjonsdato. Bakgrunnen for det unntaket er at det nødvendigvis tar litt tid fra en flaske blir produsert til den havner ut i bruk, sånn at det praktisk sett gjerne blir ca. 2 år fra flasken er kjøpt ny til den skal trykkprøves første gang.

Nye flasker: På alle flasker er det stemplet produksjonsdato i toppen av flasken, i format f.eks. 2013 / 05, som betyr at flasken ble produsert i mai 2013 og skal trykkprøves første gang i mai 2016.
Flasker som allerede har vært trykkrprøvd en eller flere ganger: I forbindelse med trykkprøving stemples det en trykkprøvingsdato i topp av flasken, i format f.eks. 07 11 som betyr at flasken ble trykkprøvd juli 2011 og skal trykkprøves neste gang 2013.
(I tillegg til dato for siste trykkprøving vil du også se stemplet i flasken et nummer som identifiserer hvem som har trykkprøvd flasken sist. Og det er stemplet enten en "D" dersom flasken skal brukes til dykking, eller en "A" dersom flasken kun skal brukes på land (paint ball, luftgevær/pistol, osv).)

Hvor lang tid tar en trykkprøving
Trykkprøving av flasker gjøres eksternt. Flaskene blir hentet og returnert til oss på torsdager før åpningstid. I praksis betyr det at dersom du levere inn flaske til trykkprøving til oss på en onsdag ettermiddag så er den klar 8 dager senere. Leverer du derimot flasken til oss en fredag går det 13 dager før den er klar til henting igjen.

Hva gjøres i forbindelse med trykkprøving

Kort fortalt skjer trykkprøving av flasker på denne måten:

 • Flasken tømmes
 • Kranen demonteres
 • Vekt på flaske sjekkes mot vekt på produksjonstidspunkt
 • Flasken inspiseres utvendig for korrosjon og skader
 • Flasken inspiseres innvendig for korrosjon og skader
 • Gjengepartiet i flaskehalsen inspiseres særlig nøye
 • Volumetrisk ekspansjonstest: flasken fylles med vann og en vannbooster øker trykket til 50% over flaskens arbeidstrykk
  Det måles maksimal ekspansjon på flasken (regnes ut fra hvor mye mer vann som gikk ned på flasken når trykket ble økt med 50%).
  Trykket tas bort og det beregnes en permanent ekspansjon på flasken basert på hvor mye av vannet som gikk ekstra ned i flasken på forrige steg, som kommer tilbake igjen/ut av flasken når trykket fjernes.
 • Flasken tørkes, kran monteres med ny o-ring og flasken fylles med luft/nitrox.

 • NB! Kraner røres ikke i forbindelse med trykkprøving, med mindre du spesifikt ber om sjekk/service ved innlevering.

Andre kostnader
Ingen.

Hva kan en gjøre mellom service
Skyll over kranen jevnlig med ferskvann. Om du har flaskefot på flasken din kan det være nyttig å ta den av hvert 3-6 måneder og skylle bunn av flasken skikkelig med ferskvann. Slitedeler i kranen vil ha kortere levetid dersom kranen stenges unødvendig hardt. Når kranen er stengt blir den ikke mer stengt om vi drar hardere til. Dykkere med dobbeltsett som ofte gjør kran-drill'er vil også ha høyere slitasje på slitedelene i kransystemet, enn en enkeltflaske som bare åpnes før dykk og stenges når dykket er over.

NB! Aluminiumsflasker: Mellom messing og aluminium som er i kontakt med hverandre oppstår det såkalt galvanisk korrosjon. Er du uheldig korroderer det slik at du ikke klarer å demontere kranen fra flasken neste gang flasken skal trykkprøves. Den enkleste måten å unngå det problemet er å løsne/slå kranen av en gang hvert 6 - 12 måned. For draktgassflasker er det særlig viktig og kan gjerne gjøres en gang hvert 3 - 6 måned. Når en kran har vært av så skal den "strengt tatt" dras til igjen med et gitt moment. "Et par tre gode kakk" med håndbakken er i prinsipp mer enn godt nok. Så lenge flasken tetter vil trykket uansett låse kranen fast i posisjon.
På kranen til draktgassflasker kan du gjerne smøre noe silikonfett på gjengepartiet som går ned i flasken for å redusere den galvaniske korrosjonen. Om du skal gjøre noe lignende på kranen til deko-/stage flasker husk på å bruke oksygenkompatibelt smørefett (!).

Nytt produkt

Produktanmeldelser


8 andre produkter i samme kategori:

Produkten er lagt til din ønskeliste
Produkt lagt til for å sammenligne.